HR, hva er det egentlig, og hvorfor er det så viktig?

HR, hva er det egentlig, og hvorfor er det så viktig?

HR er etterhvert et begrep de fleste har hørt om, men som mange likevel ikke helt vet hva er. HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler det om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte.

HR står for Human Resources, og Google oversetter dette direkte til nettopp menneskelige ressurser. Fra tidligere har en gjerne kjennskap til personalavdelingen som en adminstrativ håndterer av det som har med ansettelsforholdet å gjøre. Det noe mer moderne begrepet HR omhandler i større grad fokus på endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene.

Av definisjon er HR alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og “avvikling” av alle menneskelige ressurser i organisasjoner (Bård Kuvaas, 2009). Altså handler dette om ansattsyklusen til den såkalte humankapitalen.

HR stikkord

HR i stikkordsform

HR er derfor ikke bare forvaltning, men også strategi, så det neste begrepet å bli kjent med er Human Resource Management (HRM) og det kan defineres som et mønster av planlagte HR-aktiviteter iverksatt for å fremme utnyttelse av menneskelige ressurser som skal gjøre en organisasjon i stand til å nå sine mål. Så å etablere en HR strategi som en del av selskapstrategien kan gi konkurransedyktige fordeler gjennom menneskene. Derfor er det så viktig å ha fokus på HR. For å nå virksomhetens mål, vil vi i stor grad være avhengig av de menneskelige ressursene, så å forvalte disse klokt vil gi uttelling.

Ved å håndtere HR prosessene riktig og effektivt vil det skapes en ramme for utvikling og vekst med medarbeidere i høysetet. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte er engasjerte og leverer optimalt ihht virksomhetens mål.

Det handler helt enkelt om godt lederskap!

Behov for riktig bistand til riktig tid?

Vil du vite mer om hvordan dinHR kan bistå deg i HR arbeidet gjennom support- og rammeavtaler les her.
Vil du vite mer om hvilke tjenester dinHR kan bidra med for deg som har en avtale les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no