Om dinHR i Arendal Næringsforening

Om dinHR i Arendal Næringsforening

dinHR er medlem i Arendal Næringsforening, og ifbm innmeldingen er Kine Aasheim intervjuet om etableringen av dinHR. Intervjuet kan du lese her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no