Reisen til dinHR AS

Reisen til dinHR AS

Jeg har alltid interessert meg for hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør. Og ikke minst forskjelligheten i hva vi gjør, måten vi tenker på, måten vi kommuniserer på og generelt hvilke briller vi ser på verden med. Og er det noe jeg har lært i alle mine år med HR-arbeid, så er det at bevisstgjøring og ofte svært enkle grep kan utgjøre en stor forskjell.

Avstandsledelse kan fungere
Visma, som er min tidligere arbeidsgiver, er et stort og relativt komplekst organisasjonssystem. I den delen av Visma som jeg hadde ansvaret for var vi f. eks fordelt over 12 lokasjoner i Norge. Mange ansatte hadde ikke engang sin leder på samme sted. Denne organiseringen medførte at den tradisjonelle medarbeideroppfølgingen ble utfordret. Ved hjelp av tilpasset teknologi og ledere som har fokus på avstandsledelse, så fungerte dette likevel strålende i hverdagen.

HR på avstand
Den fortløpende dialogen jeg som HR-ansvarlig hadde med ledere på telefon, mail og Skype/Lync møter, inkl. skjermdeling, fungerer også utmerket. Det aller meste løses eller setter leder i stand til å håndtere neste steg, nettopp gjennom rådgivning på telefon og mail. Det er selvfølgelig situasjoner hvor det er hensiktsmessig å ha møter med fysisk tilstedeværelse, men dette gjorde vi fortløpende vurderinger av i fellesskap.

Erfaringen min er dermed at god rådgivning av ledere i mange tilfeller raskt og effektivt kan gjøres via telefon og mail. Sammen med at jeg også tidligere har vært leder for en supportavdeling, sådde dette frøet om at HR er en tjeneste som bør tilbys bedrifter som enten ikke har egen HR ressurs, eller som trenger supplerende kompetanse innenfor HR-området. Nettopp fordi det ofte er små enkle grep som kan utgjøre en stor forskjell.

Jeg – en HR
Dette er altså en måte å gi alle bedrifter tilgang til en «egen» HR-ressurs. I Visma ble jeg ofte omtalt som en HR, alternativt «du HR….». Altså mer som noe jeg ER enn en stilling jeg innehar. Og jeg var hver enkelt leders HR. Og når jeg nå skulle etablere en virksomhet som skulle drive med HR-support og rådgivning var det helt naturlig for meg å kalle dette nettopp ‘dinHR’ – for det er det jeg vil du skal ha en opplevelse av at vi er 🙂

Supportavtaler
Tilgangen til denne HR-kompetansen er lagt opp som supportavtaler. Dette er gjort fordi HR-arbeidet blir håndtert mest mulig effektivt og med høyest mulig kvalitet når vi kjenner virksomheten. Ved tegning av supportavtale gjøres en obligatorisk kartlegging av virksomheten, slik at vi har kjennskap til organisasjonskulturen og kjenner rammevilkårene det jobbes innenfor. Vi vil da kunne gi raske svar på problemstillinger som oppstår i lederhverdagen. Ved å håndtere HR-prosessene riktig og effektivt, vil det frigjøres tid til å jobbe mer med kjernevirksomheten, samt skape en ramme for utvikling og vekst med medarbeidere i høysetet. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte leverer optimalt i henhold til virksomhetens mål. Det gir også rom for å bevisst utvikle og beholde nøkkelpersoner. Det handler helt enkelt om godt lederskap.

En leder har mange oppgaver og stort ansvar, og som leder er det naturlig å være usikker på hvordan de forskjellige HR-utfordringene skal håndteres. Hvordan var dette med sykefraværsoppfølging igjen? Hvordan skal jeg følge opp en ansatt som ikke leverer som forventet? Hvordan kommuniserer jeg godt den kommende organisasjonsendringen? dinHR er både en drøftingsparter i alle disse spørsmålene, samt en ressurs som kan bistå i slike møter og følge opp nødvendig dokumentasjon. dinHR sørger for at HR prosessene håndteres riktig og effektivt.

Det er en selvfølge for alle bedrifter å ha en IT-driftsavtale. dinHR ønsker å gjøre det like selvfølgelig for bedrifter å ha en HR-supportavtale. Menneskeressursene er vel like viktig som IT?

Kine Aasheim
kine@dinhr.no