Karriereveiledning

Karriereveiledning

KJENN DINE MULIGHETER!

  • Uten jobb – hva nå?
  • Lyst på ny jobb?
  • Jobbvalg – ved flere valg
  • Bygging av karriere?
  • Nyutdannet?
  • Usikker på veien videre?

Bli bevisst dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse! Bestill karriereveiledning hos dinHR.

Karriereveiledning er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til. Med å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

Omfang er 2 til 8 samtaler, men dette er individuelt. Første samtale er alltid en dobbeltime.

Karriereveiledning kan gjennomføres i dinHR sine lokaler/annet egnet sted, eller som eVeiledning via Skype.

Vi benytter oss av Structured Career Interview (SCI). Dette er en strukturert intervjumal, altså et samtaleverktøy. Vi bruker også Work Interest Explorer (WIE) – et nettbasert verktøy for interessekartlegging. I tillegg er det mulighet for å bruke Cut-e testen Views, som kartlegger interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse, samt bruk av verdibasert coaching.

Karriereveileder er underlagt taushetsplikt.

Priser:
Første samtale (inntil 2 timer): Kr 2000,-
Oppfølgende samtale pr 45 min: Kr 900,- (vil vanligvis være hensiktmessig med dobbeltime – vurderes etter behov)

Bestill time:
Post@dinhr.no
Tlf: 48508888

Brosjyre i PDF finner du her: dinHR – flyer Karriereveiledning

Kine Aasheim
kine@dinhr.no