HR for hire

HR for hire

HR-kompetanse til leie! ‘HR for hire’ gir tilgang på tung HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken din bedrift har behov for, hos deg!

Behovet for HR-kompetanse varierer med hvilke strategiske valg som er tatt eller skal tas, sett i sammenheng med hvilken kompetanse en har tilgjengelig. Det er ikke alle bedrifter som har en størrelse som forsvarer en egen HR ressurs. Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr tjenesten HR for hire.

HR for hire kan ivareta HR-funksjonen (helt eller delvis) i en kortere eller lengre periode, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, dekke opp et fravær eller bidra i arbeidstopper. Les gjerne mer her om hvordan dinHR tenker rundt HR begrepet.

Eksempler HR for hire kan bistå i:

Sykefraværsoppfølging (inkl møter hos NAV)
Medarbeideroppfølging
Konflikthåndtering
Bistå under planlegging og gjennomføring av tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter
Rekruttering
Omorganisering og nedbemanning
Ledertrening
Utarbeide personalhåndbok
Utarbeider roller og prosedyrer
Strategisk HR
Medarbeiderundersøkelser
Testing ifm medarbeiderutvikling
Analyse av HR IT systemer – hva har organisasjonen i dag, restimplementering, fasilitering av anskaffelse av HR system

Ta kontakt med Kine Aasheim på kine@dinhr.no eller 91623873 for en uforpliktende prat om ditt HR behov.

Er ditt HR behov mer sporadisk og situasjonsstyrt, da kan en HR supportavtale være noe for deg. Les mer her.

Behov for riktig bistand til riktig tid?

Vil du vite mer om hvordan dinHR kan bistå deg i HR arbeidet gjennom supportavtaler les her.
Vil du vite mer om hvilke tjenester dinHR kan bidra med for deg som har en supportavtale les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no