Også ledere må trene for å bli god!

Også ledere må trene for å bli god!

I idrettsverdenen er det en selvfølge at utøvere trener for å bli gode. Det tas stilling til hvilken form for trening som gir de beste resultatene og hvor ofte det skal trenes. Hvorvidt valgene har vært gode måles i konkurranseprestasjoner. Utøvere med ambisjoner har i tillegg trenere, detaljerte treningsplaner og fortløpende evalueringer av prestasjoner.

Når det gjelder ledere derimot tør jeg påstå at de alle fleste utøver et litt tilfeldig lederskap i hverdagen, og er de heldige får de en tydelig og konstruktiv tilbakemelding på sitt lederskap av den de rapporterer til – og kanskje en modig ansatt i den årlige (plikt)medarbeidersamtalen.

Skal det være sånn?

Jeg tror vi alle er enige om at vi uavhengig av disiplin må trene for å kunne bli god. Og for å bli gode må vi trene riktig. Det blir dermed avgjørende at vi har den riktige kompetansen og de riktige verktøyene tilgjengelig for å utøve et godt lederskap.

Medarbeidere leverer best når lederskapet er tydelig, rammene er avklarte, og forventningene til hva som skal leveres er kommunisert. Er du bevisst din lederstil? Hvordan ønsker du å bli oppfattet som leder? Utøver du et forutsigbart lederskap? Og ikke minst, utøver du et lederskap som bidrar til at dine ansatte kan levere best mulig? Dette og mer adresserer dinHR i dagskursene ‘SMART medarbeideroppfølging’ og ‘Ny i lederrollen’

Så ønsker du å bli enda bedre i å følge opp dine medarbeidere? Start 2017 med å tilegne deg enkle og effektive verktøy for systematisk og god medarbeideroppfølging i hverdagen. Bli med på kurs hos dinHR!


Kurs: SMART medarbeideroppfølging (19.01.17)

Kurset passer for deg som ønsker å bli enda bedre på å følge opp ansatte i hverdagen. Kurset har spesielt fokus på ivaretakelse av talenter og nøkkelpersoner, samt det å gjennomføre målrettet oppfølging av ansatte som ikke leverer som forventet.

Kurset gir innsikt i hva lederrollen innebærer, hvordan drive god medarbeideroppfølging og medarbeiderutvikling sett opp mot bedriftens mål, samt relasjonen leder-medarbeider. SMART medarbeideroppfølging handler om hvordan dette best praktiseres i hverdagen, slik at spesielt talenter og nøkkelpersoner ønsker å bli, og ansatte som ikke leverer som forventet håndteres. Kurset gir enkle verktøy og virksomme metoder til bruk i lederhverdagen.

Påmelding og mer informasjon her. Ved påmelding av flere fra samme bedrift gis 20 % avslag i pris fra påmelding nr 2.


Kurs: Ny i lederrollen (26.01.17)

Kurset passer for deg som har fått personalansvar for første gang, og som ønsker å forsere de klassiske fallgruvene med klokskap og eleganse!

Å ta på seg personalansvar for første gang er en spennende utfordring, og lederrollen medfører nye forventninger både fra en selv, medarbeidere og bedriften! Ledelse er et fag som må læres, og så trenes på. Kurset gir deg den gode starten for å mestre og utvikle deg som leder.

Kurset gir innsikt i hva lederrollen innebærer, hvordan drive god medarbeideroppfølging og medarbeiderutvikling sett opp mot bedriftens mål, samt relasjonen leder-medarbeider. Målet er å bidra til å gjøre deg som ny leder i stand til å mestre lederrollen, og dermed forsere de klassiske fallgruvene med klokskap, smidighet og eleganse. Kurset gir enkle verktøy og virksomme metoder til bruk i lederhverdagen.

Påmelding og mer informasjon her. Ved påmelding av flere fra samme bedrift gis 20 % avslag i pris fra påmelding nr 2.

Ønsker du en felles plattform for oppfølging av medarbeidere i din bedrift? Begge kurs leveres også bedriftsinternt med spesialtilpassing til aktuelle rutiner om ønskelig.

//Kine

 

Kine Aasheim
kine@dinhr.no