En kveld om veivalg i det nye arbeidslivet

En kveld om veivalg i det nye arbeidslivet

En engasjerende kveld med personlige valg i fokus! Kvelden har handlet om hva det innebærer for hver enkelt å stå i et arbeidsliv i endring, gitt økt bevissthet og konkrete verktøy knyttet til håndtering av endring, til bruke både i jobbsammenheng og i privatlivet.

 

Vi har tatt utgangspunkt i hva som må være tilstede for å ta gode valg, og viktigheten av å kjenne sine egne kjerneverdier. Videre har vi adressert personlig omstilling – altså hva det kan innebære for en arbeidstaker å stå i et arbeidsliv i endring, og hvordan styrke egen endringskompetanse til å sette seg i førersetet for egen deltakelse i det nye arbeidslivet.

Kurset er et samarbeid mellom dinHR og Motus coaching.

KVELDENS FOREDRAGSHOLDERE:
Kine Aasheim driver dinHR, som leverer HR tjenester, lederstøtte, kurs og coaching. Kine er brennende opptatt av å skape jobbrammer som bidrar til at ansatte både kan og vil yte sitt beste, og at ledere utøver et lederskap som innebærer riktig og effektiv medarbeideroppfølging. Som coach er hun opptatt av å skape tillit og motivasjon, og stimulere til å tenke ut av boksen for at hver og en kan nå sitt fulle potensiale. For å nå dette er det viktig å kjenne hva som motiverer og hva som bidrar til å ivareta energibalansen både på jobb og ellers i livet, blant annet med å kjenne sine kjerneverdier.

Sissel M. Andersen driver både Motus Coaching og Krøgeneslåven. Motus bistår i utviklingsprosesser, både for privatpersoner og næringsliv. For privatpersoner handler dette om personlig utvikling og selvledelse. For næringsliv handler det om organisasjonsutvikling gjennom, for eksempel, individuell ledercoaching og teamcoaching. Videre har hun lang erfaring fra toppidrettsmiljøet, både som utøver, trener og leder. Sissel er genuint opptatt av hva som driver og motiverer den enkelte. Hva som gir mening, energi, mestring og glede i hverdagen.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no