Intervju til artikkel i Ledernytt om gründervirksomhet i konsulentbransjen

Intervju til artikkel i Ledernytt om gründervirksomhet i konsulentbransjen

I Ledernytt utgave 01 2017 under deres nye artikkelserie entrepenørskap, fikk jeg anledning til å dele mine tanker om det å starte som selvstendig innenfor HR og lederutvikling. Artikkeltittelen er «Du er sjefen – hva nå?».

Artikkelen er satt sammen basert på intervju med tre gündere, men mine svar basert på intervjuspørsmålene kan leses i det følgende:

 1. Hvorfor valgte du å starte eget konsulentfirma? 

I løpet av mine mange år som HR direktør i et stort system har jeg ofte tenkt at HR kompetanse også er noe de bedriftene som enten ikke har mulighet, eller behov, for å ansette egen, bør ha tilgang til. Dette fordi jeg erfaringsmessig vet at det ofte er veldig lite som skal til for forbedring. HR ansvaret i mindre bedrifter blir ofte lagt til noen som hverken har kompetanse eller har ønsker om å ivareta dette. Jeg har alltid hatt lyst til å starte for meg selv, og når jeg tok min selvpålagte 10 års evaluering hos samme arbeidsgiver, så kom jeg til at tiden nå var inne. Jeg er gammel nok til å være trygg på min egen kompetanse, ung nok til å tørre å satse, og har barn som er blitt så store at de ikke sulter foran brødboksen om jeg blir litt forsinket hjem fra jobb. Dermed ble dinHR AS en realitet!

 1. Hvilken erfaring hadde du fra før?

Selv om jeg i mine yngre år var med på å starte et firma, er det årene som medlem av en ledergruppe som har økt min forretningsforståelse og kunnskap om de forskjellige elementene som må være på plass for å etablere og drive en virksomhet fremover.

 1. Hva var den største overgangen fra å være lønnsmottaker til å ha eget firma?

Den aller største overgangen er naturlig nok det å ikke ha en fast inntekt jeg vet betales ut på en gitt dato hver måned. Det at jeg nå både er produktutvikler, markedssjef, salgssjef og administrator likeså er nytt, men det å eie prosessene fra A til Å er også noe av det mest spennende med å ha eget firma. Det er kort vei fra idé til lansering.

 1. Hvordan fikk du din første kunde?

Min aller første kunde var faktisk min tidligere arbeidsgiver, Visma, hvor jeg ivaretok enkeltoppgaver frem til min etterfølger var på plass. Men første ordinære kunde kom i etterkant av et frokostseminar jeg inviterte til helt i starten.

 1. Hvordan selger du deg inn til kunder? Eller kommer kundene for det meste til deg?

Jeg er aktiv på sosiale medier, siden dette er markedsføring med relativt lav kostnad. Videre holder jeg kurs om lederskap, har etablert en møteplass for ‘HR og ledere som vil!’ som heter dinHRpåfyll, deltar på næringsforeningens arrangementer og andre relevante fora for bedrifter, samt tar direkte kontakt med bedrifter på telefon og mail, og ber om et møte. Den senere tiden tar også bedrifter kontakt med meg, så mitt arbeid med å være synlig kan se ut til å ha gitt resultater.

 1. Hva er det viktigste du gjør for å opprettholde et godt forhold med kundene dine?

Levere riktige tjenester og rådgivning av høy kvalitet!

 1. Hvordan ser en typisk dag ut som konsulent?

Om dagene var variert i jobben som HR direktør er den enda mer variert som selvstendig konsulent – heldigvis, det er jo det jeg liker! De dagene jeg ikke er ute på kundeoppdrag eller holder kurs bruker jeg til å ta kontakt med potensielle nye kunder, utarbeide konsepter og temapresentasjoner, håndtere supporthenvendelser, har gjerne en coachingtime og ikke minst poster relevante HR temaer på sosiale medier. Fakturering, og andre økonomirelaterte oppgaver blir fort en kveldsjobb.

 1. Hvordan jobber du med HR? Hvilke oppgaver har du?

Som HR partner kjenner jeg bedriften, dens ledere og organisasjonskulturen. Og den fortløpende rådgivningen av ledere gjøres effektivt pr telefon og mail. Fysiske møter avtales etter behov. For meg ivaretas HR best med gode prosedyrer og rutiner, tydelige og forutsigbare ledere som viser retning, ledere som er gode på medarbeideroppfølging/-utvikling i hverdagen, og sørger for å ha rett person på rett plass. Jeg bidrar med alt fra å utarbeide personalhåndbok, kontraktsmaler, rutiner for medarbeidersamtaler og opplæring i omforent gjennomføring som skaper verdi både for bedriften og den ansatte, kursing av ledere og coaching av ansatte, til større endringsprosesser, medarbeiderundersøkelser, testing og rekruttering. Jeg er også med som tredjeperson i samtaler mellom leder og ansatt der det er hensiktsmessig. Målet er å oppleves som en internressurs selv om jeg er ekstern. Videre er jeg brennende opptatt av god medarbeideroppfølging i hverdagen, og med mine kurs håper jeg å nå ut til så mange ledere som mulig, slik at bedriftene deres kan levere enda bedre med engasjerte medarbeidere.

 1. Hvilke krav føler du bransjen stiller til deg som konsulent? (utdannelse, kurs, erfaring osv)

Jeg er overbevist om at troverdighet er avgjørende for om konsulenter får innpass i bedrifter. Dette handler både om meg som person og min kompetanse. Troverdighet kan bygges på flere måter. Det er klart at det hjelper å kunne vise til en mastergrad, høy coachsertfisering og tidligere direktørtittel, men aller mest handler det om hva jeg leverer, kommuniserer og engasjerer. Når det er sagt synes jeg det viktig for alle konsulenter å ha tung faglig ballast, siden dette er styrende for kvaliteten av varen som leveres, og dermed også troverdigheten til konsulentbransjen generelt.

 1. Hva er mest vanlig i bransjen; hjemmekontor, leie plass i kontorlandskap, eller leie kontorlokaler?

Det er både mange med hjemmekontor og mange som velger grundermiljøer og kontorfellesskap som et godt alternativ til hjemmekontor. For meg er det viktig å kunne møte mine kunder i et profesjonelt miljø, både med hensyn til selve kontoret, og møtefasiliteter generelt, så jeg var aldri i tvil om at jeg skulle leie lokaler fra første dag. Men her må hver og en kjenne hva som er riktig både med bakgrunn i hva slags person en er og hvilket marked en skal inn i.

 1. Er det normalt å ha ansatte, eller drive alene? 

Mange som starter for seg selv tror jeg primært er opptatt av fleksibiliteten i å styre sine dager, og er dermed fornøyd med å være alene. Å etablere samarbeid er også vanlig. For min del har jeg tro på at jeg treffer et behov i markedet, og at jeg på sikt kommer til å ansette flere for å dekke etterspørselen.

 1. Hvilken selskapsform anbefaler du?

Jeg la hovedsakelig min manglende regnskapskompetanse til grunn og valgte AS for å enkelt oppnå ryddigheten i å ha helt adskilt selskaps- og privatøkonomi. Men også her tenker jeg på troverdigheten, og at AS i den sammenheng også sier noe om seriøsitet og langsiktighet. Videre er jeg ansatt i selskapet, noe som betyr noe høyere kostnader for selskapet, men også flere rettigheter for meg som arbeidstaker som ikke f. eks enkeltpersonsforetak gir. Og til sist så har jeg planer om å ansette flere, og da kjennes det også trygt å ha et AS. Så for min situasjon er AS helt riktig, men også her må hver og en gjøre sin vurdering ut i fra hva målet med selskapet er og egen kompetanse.

 1. Er det noe annet du ønsker å legge til?

Det tar tid å gjøre en ny virksomhet kjent – uavhengig av hvor godt produkt en har! Det å lage en markedsplan helt i starten og å ha en klar formening om hvordan bedriftsprofilen skal fremstå, også på sosiale medier er viktig. Her er det heldigvis mye god hjelp å få.

 

Kine Aasheim
kine@dinhr.no