Skap verdi av medarbeidersamtalen

Skap verdi av medarbeidersamtalen

Synes du medarbeidersamtaler er et pliktløp som verken gir deg eller dine ansatte verdi? Mangler du maler, eller synes du malene du bruker virker stive og gir et lite rom for det du trenger? Da kan du være en av lederne som gjennomfører den årlige demotiveringssamtalen.

Visste du at… En god medarbeidersamtale er en lønnsom investering både for bedriften og den ansatte, mens en dårlig medarbeidersamtale gjør vondt verre både hva gjelder arbeidsglede og faglig og personlig utvikling. (EEI undersøkelse fra 2010)

Medarbeidersamtalen er en mulighet for å skape tilhørighet, mestring og mening, gjennom å ha fokus på:

  • Det kommende år
  • Hva som fungerer godt
  • Hva vi skal fortsette med eller gjøre mer av
  • Forbedringsmuligheter


Gjort riktig for akkurat din bedrift er medarbeidersamtalen ÅRETS VIKTIGSTE SAMTALE!

Medarbeidersamtalen skal ha en opplevd verdi både for virksomheten, leder og ansatt. Den skal være forberedt både fra leder og den ansattes side. Alle samtaler baseres på samme mal, som selvfølgelig bør være spesialtilpasset til akkurat din bedrifts behov og kurs videre. Den angir hvilke emner som ønskes adressert, men punkter tilføyes etter behov. Ingen ansatte er like, og kan heller ikke ha en lik medarbeidersamtale. En slik mal er dermed kun med som utgangspunkt for samtalen.

dinHR kan hjelpe din bedrift med å lage spesialtilpassede maler for samtalen, plan for gjennomføring og opplæring av ledere i gjennomføring basert på bedriftens mål og strategi.

Ta kontakt med Kine Aasheim på kine@dinhr.no eller 91623873.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no