Bli en bedre leder med dinHR som din HR-partner

Bli en bedre leder med dinHR som din HR-partner

Bli enda bedre i å følge opp og utvikle dine medarbeidere! dinHR bistår bedrifter i alle HR prosesser (HR = human resources, og handler om ivaretakelse og utvikling av ansattressursene). dinHR kan ivareta HR- og personalfunksjon i sin helhet i det omfanget det er bruk for (f. eks 1 dag i uken, 3 dager i uken etc), eller bistå gjennom en ramme timer som brukes etter behov. Våre svært kompetente rådgivere kan både være tilstede i bedriften, og rådgi pr telefon og mail. Vi kan også bistå dine nåværende HR ressurser både på kort og lang sikt for å styrke bedrifters leveransekraft innen HR-området.

Områder dinHR kan bistå deg i er:

 • Rådgivning ifht lov- og avtaleverk
 • Lederstøtte, hva bør gjøres når og hvordan
 • Lederutvikling
 • Fortløpende personaladministrative oppgaver (ansettelseskontrakter, personalarkiv etc)
 • Ansatte som leverer under forventet
 • Den vanskelig (men nødvendige) samtalen
 • Sykefraværsoppfølging
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Utarbeide skreddersydd mal, plan for gjennomføring og opplæring knyttet til medarbeidersamtaler
 • Kompetansekartlegging og kartlegging av fremtidig kompetansebehov
 • Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Utarbeidelse av HMS-system
 • Tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter
 • Coaching av ledere for å bli en enda bedre leder
 • Coaching av ansatte (som synes endring kan være vanskelig, relasjonen ansatt/leder eller ansatte/kollega, i konflikt etc)
 • Rekruttering
 • HRM systemer

Ønsker du en uforpliktende prat om hvilke gevinster dinHR kan bidra til å ta ut i akkurat din virksomhet? Ta kontakt på 91623873 eller kine@dinhr.no.

Om du vil vite mer generelt om gevinstrealiseringen, les her.

HR- partner eller HR for Hire – ditt valg!

HR by remote
Er ikke din bedrift geografisk plassert der dinHR er? Ikke fortvil! Det er i dag svært mange prosesser som kan gjennomføres og type rådgivning som kan gis ved hjelp av telefon, mail og Skype (inkl skjermdeling). dinHR er i stand til å gi riktig bistand til riktig tid også utover sørlandets geografi.

Lyst til å bli mer kjent med dinHR? Les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no