Mange vil bli god på å håndtere ansatte som ikke leverer

Mange vil bli god på å håndtere ansatte som ikke leverer

Over 30 personer kom til frokostmøtet dinHR holdt sammen med advokatfirma Hald & coKrøgeneslåven 22.05.17.

Temaet for dagen var ‘Ansatte som ikke leverer’. Bakgrunnen for temavalget er at dette er noe som oppleves utfordrende for mange ledere, og saker havner unødig i retten fordi det ikke har vært tatt tak i tidlig nok.

Det kan være utfordrende å være leder når ansatte av forskjellige årsaker ikke leverer over tid. Å ikke håndtere dette kan få store konsekvenser for organisasjonen for øvrig, i at andre kollegaer får mer å gjøre for å dekke opp manglene, er oppgitt over manglende handlekraft fra ledelsen, og kanskje også surner miljøet. Og de aller færreste av oss liker å levere dårlig, så situasjonen må i alle tilfeller adresseres. Det er leders ansvar å være tydelig på hva som forventes, og sammen med den ansatte utarbeide en plan og følge opp med det mål at den ansatte skal levere som forventet.

Vi har sett helt konkret på hva en leder både skal og bør gjøre når ansatte ikke leverer, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon ved en oppsigelse.

Kine Aasheim i dinHR innledet med viktigheten av god medarbeideroppfølging i slike prosesser og hvordan dette best gjøres, mens Magne Olsen i Hald & co viste til rettspraksis og hvilke hensyn som må ivaretas i prosessen.

Ønsker du bistand i oppfølging av medarbeidere eller utarbeidelse av rammeverk som stillingsbeskrivelser, personalhåndbok ol? Kontakt Kine Aasheim, på tlf: 91623873, eller på kine@dinhr.no

Ønsker du bistand knyttet til avslutning av arbeidsforholdet eller andre juridiske utfordringer? Kontakt Magne Olsen i advokatfirma Hald & co.

Interessert i temaet?
vi arrangerer et casebasert halvdagkurs om temaet ‘Medarbeideroppfølging i praksis når ansatte ikke leverer’. Les mer her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no