Frokostmøte om handlingsrommet ved langtidssykefravær

Frokostmøte om handlingsrommet ved langtidssykefravær

Det er mange grunner til at ansatte har langtidssykefravær. Uansett årsak er det viktig å utøve et godt lederskap, og så langt det lar seg gjøre legge til rette  for at den ansatte kommer tilbake igjen i jobb. Men hva innebærer ‘så langt det lar seg gjøre’? Og hva når det er usikkert om vedkommende i hele tatt kommer tilbake? Og hva skal ligge til grunn for vurderingen om fraværet er til størst ulempe for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Disse spørsmålene, samt hva god medarbeideroppfølging er når ansatte er syk var temaet for frokostmøtet 28.09.17.

Frokostmøtet ble holdt av HR spesialist Kine Aasheim i dinHR, og advokat Thomas Nordgård i advokatfirma Hald & co.

For andre arrangementer, les mer her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no