Hva er coaching, og hvilken verdi har det i arbeidslivet?

Hva er coaching, og hvilken verdi har det i arbeidslivet?

Coaching er et nyttig samtalebasert verktøy både for å håndtere en konkret problemstilling eller utfordring (både liten og stor), for å jobbe mot et mål, endre et uhensiktsmessig atferdsmønster, eller håndtere utfordrende livsområder. Coaching bidrar til å avdekke ressurser og ta disse i bruk på en ny måte. Coaching er personlig utvikling!

Coaching er for alle som ønsker å bevege seg videre i livet, men på arbeidsplassen er coaching et for mange ukjent verktøy. En coach kommer utenfra og vil på en helt annen måte kunne adressere temaer knyttet til arbeidssituasjonen, enn for eksempel en leder føler seg fri til å gjøre. Vi har alle det vi trenger i oss, men en coach kan hjelpe med å nå inn til akkurat de ressurser og styrker som trengs for å sette og nå det aktuelle mål og ønske om endring.

I coaching på arbeidsplassen bistår coachen ansatte og ledere i deres prosess fra en problemstilling eller utfordring til mål og ny innsikt.

Coaching for ledere – skape verdier og gode resultater for bedriften

Ledere har mange støttespillere i hverdagen, men ofte tenker disse på samme måte som lederen selv. Å ha en coach vil bidra til at du utfordres til å tenke nye og annerledes tanker, og sette disse sammen på en ny måte. Nye mål kan settes, og nye strategier iverksettes. Videre sitter ledere ofte alene med enkelte utfordringer, og også her vil en coach være en effektiv og nøytral sparringspartner som kan bistå i å belyse utfordringen fra flere sider, slik at ny innsikt oppnås. En coach kan også tas med inn i ledergruppen med teamutvikling som mål.

Det er dessverre ikke alltid ledere er gode ledere. En coach kan bidra til å snu dette, både med å avklare hva som forventes av en leder gjerne opp mot bedriftens mål, og med økt bevissthet rundt egen lederrolle.

En coach fra dinHR har lang erfaring både som leder og HR ansvarlig, og er en kompetent og konfidensiell sparringspartner – også for toppledere.

Coaching for ansatte

Engasjerte medarbeidere leverer best! Dersom ansatte opplever arbeidssituasjoner som hindrer engasjement, f. eks konflikt med leder eller kollegaer, vanskeligheter med omstilling ved nye oppgaver, ny organisatorisk tilhørighet etc, kan en coach utenfra være nøkkelen til det leder ofte ikke selv har for å bistå i avklaring og utvikling. For ansatte som står i fare for å miste arbeidsforholdet sitt, eller allerede går mot avslutning, kan også karrierecoaching gi uvurderlig hjelp videre.

I karrierecoaching suppleres det med andre teknikker og metoder, samt mulighet for testing (evne, personlighet og verdier). Les mer om karrierecoaching her.

Hvordan jobber en coach fra dinHR?

Eneste forberedelsene du trenger å gjøre er å tenke igjennom din egen motivasjon for bruk av coach. Coachen jobber etter dine premisser og din utvikling. Coachen bruker åpne spørsmål som bidrar til at din prosess kommer i gang, og i løpet av coachingen brukes ofte konkrete teknikker som har som mål å hjelpe deg videre i prosessen din. Vi jobber normalt 1-2 timer pr gang. Varigheten i antall ganger vil variere, og dette evaluerer vi sammen etter behov.

Coachen er underlagt taushetsplikt.

Sted for coaching avtales pr gang. Coaching kan finne sted på dinHRs kontorer, på arbeidsplassen, ute i naturen etc. Coaching kan også gjennomføres via Skype eller telefon.

Kontakt coach Kine Aasheim på kine@dinhr.no eller på 91623873, og les gjerne mer her for priser og mer utfyllende informasjon om coachingtilnærming.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no