Å få kommentere fra et HR perspektiv

Å få kommentere fra et HR perspektiv

I forbindelse med en artikkel Lederne skulle skrive om Stormberg, ble jeg spurt om å kommentere Stormbergs forvaltning av human kapital i et HR perspektiv. Og Stormberg er en hyggelig bedrift å se på med HR brillene på.

Et inkluderende arbeidsliv og bærekraftig drift er grunnpilarer hos Stormberg. Stormberg praktiserer sin 25 %. Av 375 medarbeidere har 90 en bagasje som gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. De kan for eksempel ha droppet ut av skolen, er flyktninger, har fysiske eller psykiske helseplager, rusproblemer eller kanskje en fortid i fengsel. Daglig leder Steinar J. Olsen gjør ikke dette for å rekruttere billig. Han gjør det fordi det er riktig. Penger skal tjenes på en måte som er bra for samfunnet (fritt etter Ledernes artikkel).

«Stormberg har tre grunnleggende virkemidler i sin personalpolitikk. God kommunikasjon på kryss og tvers i organisasjonen er et av dem. Døren er alltid åpen, lederne er tilgjengelige på alle plattformer. Folk skal føle at de blir lyttet til og tatt på alvor. Det andre prinsippet dreier seg om å bli tatt vare på. Å ha muligheter. Det skal gis rom for utvikling til dem som har lyst og behov, enten du trenger ekstra oppfølging eller er ekstra dyktig. Det tredje prinsippet kan være krevende i en travel hverdag. Det handler om anerkjennelse og er en lederoppgave å ta på alvor. Å bli verdsatt og få konstruktive tilbakemeldinger betyr mye for den enkelte, ifølge Olsen.» (sitat hentet fra artikkelen).

I artikkelen kommenterer jeg følgende om den menneskelige kapitalen:

–For mange er det mye identitet i arbeidet. De har jobb som mestringsarena, derfor er det viktig med gode rammer for opplæring og det vi kaller onboarding, den prosessen bedrifter legger til rette, for å få nyansatte raskt inn i verdiskapende arbeid. Slike rutiner er viktig i en bedrift som Stormberg, sier Kine Aasheim, fagansvarlig HR i Qualified Professionals i Kristiansand. Hun har tidligere vært HR-direktør i Visma i åtte år.

–Tydelig lederskap er nøkkelen til god forvaltning av human kapital, særlig i bedrifter med stort mangfold. En tilpasset ledelse, tydelige forventninger og stor romslighet er også helt nødvendig. Det handler mye om tillit, respekt, å bli sett, og få utvikle seg. Med andre ord veldig enkle, likevel komplekse mål, som på sikt gir engasjerte medarbeidere, sier Aasheim.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no