Karriererådgivning

Karriererådgivning

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som må slutte i jobben er at veien videre må stakes ut på nytt. Dette er en personlig omstilling som for mange er en krevende fase, og den starter allerede når beskjed om avslutning er gitt. For noen starter en sorgprosess av det tapte, mens andre umiddelbart ser muligheten for å gjøre noe helt annet. For å lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler det om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs.

Ved å bli kjent med egne interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil grunnlag for videre karrierevalg og karriereutvikling styrkes.

Det å ha en karriererådgiver i den personlige omstillingsprosessen det kan være å stå uten jobb kan være avgjørende for hvor raskt en kommer ut i ny jobb. Støtte både i den personlige omstillingprosessen og det mer tekniske med å utarbeide CV (gjerne også Linkedin profil), bistand i søknadsskriving, testing og intervjutrening har dokumentert styrket posisjon i arbeidsmarkedet og.

Målet med å bistå personer i å stake ut en ny kurs er at personene skal komme videre i karrieren og få en ny jobb innenfor sine kompetanseområder. Opplegget er individuelt tilpasset den enkeltes behov og bidrar til at personen får et overblikk over egne ressurser og kompetanse, en god oversikt over ulike muligheter i dagens arbeidsmarked, samt oppnå en mest mulig effektiv jobbjakt. Tiden uten jobb kortes ned, og en kommer raskere videre til riktig jobb, eller på annen måte får avklart ny kurs.

Ønsker din bedrift et karrierrådgivningsprogram, ta kontakt med Kine Aasheim på 91623873 eller kine@dinhr.no. Karriererådgivningsprogram ved oppsigelse av flere på samme arbeidssted tilbys også.

Produktark finner du her: dinHR – flyer Ny kurs, en karriereomstilling2

 

Referanse:

Å møte Kine Aasheim som rådgiver har vært helt avgjørende for at jeg i dag har fast jobb, og at jeg kom styrket gjennom en forvirrende og utrygg periode i livet. Kine er en aktiv lytter, som var oppriktig engasjert – på mine premisser. Hun ga konkrete og gode råd, som virket godt i forhold til valg av framtidige jobber, søknader og forberedelser på intervju. Hun er kreativ, empatisk og godt orientert i det moderne arbeidslivet. Jeg opplevde likevel at hun også ivaretar alle menneskelige hensyn i en endringsprosess som jeg opplevde som mer dramatisk enn jeg hadde forventet. (Link til hele referansen her).

Kine Aasheim
kine@dinhr.no