Kurs: Oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon

Kurs: Oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon

Nysgjerrig på din PROFILTYPE og hvilken PÅVIRKNING denne har på din KOMMUNIKASJONsform? Bli med på en kveld med kommunikasjon i fokus 05.11.18 i Grimstad! En kurskveld for deg som vil oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon. Kurset inkluderer profiltypetest med fyldig rapport.

Velkommen til en kveld med kommunikasjon i fokus! En kurskveld for deg som vil oppnå mer med klok og effektiv kommunikasjon.

Hvilken profiltype vi har gir føring for hvordan vi er tilbøyelige til å kommunisere med andre, og på hvilken måte vi foretrekker å bli kommunisert til. Klok kommunikasjon handler om å budbringe og meningsutveksle på en konstruktiv og effektiv måte. Bevissthet rundt egen kommunikasjonsstil gir større forståelsesgrunnlag for andres kommunikasjonsstil og hvorfor også andre er tilbøyelig til å kommunisere som de gjør – på godt og vondt. Ved å ta i bruk denne innsikten i hverdagskommunikasjonen blir arbeidshverdagen enda mer produktiv.

I forkant av kvelden gjennomfører du en online profiltypetest (ca 20 min) som vil gi deg ytterligere innsikt i din atferds- og kommunikasjonsstil. Den individuelle profiltypetesten EASI gir en oversiktlig og lett forklart beskrivelse gjennom profilens plassering i henhold til atferdsstilene Entusiast, Supporter, Analytiker og Implementerer. Du får en individuell tilbakemelding på ditt testresultatet pr telefon eller Skype i forkant av samlingen. Testrapporten i sin helhet vil du få utdelt ifbm samlingen. PS! Eget testresultat vises kun til andre etter eget ønske.

Bonuselement: Testrapporten gir deg også innblikk i din motivasjonsstil – altså hvilke oppgaver du motiveres av, og kan dermed gi rom for refleksjon rundt nåværende arbeidssituasjon.

Dato: 05.11.18

Tid: 18.00 til 21.00

Pris: Kr 1 490,-

Velkommen!

Kursholder: Kine Aasheim, HR generalist (LinkedIN profil)

Spørsmål om kurset? Ta kontakt med Kine Aasheim på tlf 91623873 eller på mail kine@dinhr.no.

Andre kurs fra dinHR høsten 2018:

16.10.18 Hverdagsledelse med klok kommunikasjon – dagskurs

15.11.18 Gjennomføring av faktaundersøkelse ved varsling – dagskurs

29.11.18 Bygg DIN personlige merkevare – kveld

Kine Aasheim
kine@dinhr.no