Kurs: Håndtering av fakta i personalsaker

Kurs: Håndtering av fakta i personalsaker

Få fakta på bordet!

Krevende personalsaker er saker der arbeidsgiver må korrige­re eller er misfornøyd med en arbeidstakers arbeid eller adferd, og hvor det ikke lar seg løse ved en uformell samtale. Vanlige årsaker er blant annet påstand om trakassering, mobbing, dårlig arbeidsutførelse, brudd på retningslinjer, uakseptabel atferd, anonyme meldinger eller personkonflikter.

For å håndtere personalsaker på en god måte for alle parter er det viktig å få klarhet i sakens forhold. Gjelder saken en varsling stiller også loven krav til at det skal undersøkes.

Kurset vil gi deg en innføring i hva som må være tilstede av rutiner og prosedyrer for hvordan personalsaker skal håndteres, hvordan systematisk gjennomføre en undersøkelse med mål om å få frem mest mulig fakta, og hvilke juridiske fallgruver som kan gjøre seg gjeldende.

Å håndtere personalsaker på en god og riktig måte vil ivareta alle parter, samt bedriftens omdømme. Alle viktige elementer i god medarbeideroppfølging.

For gjennomføring av denne dagen har vi satt opp et team av kursledere som ivaretar det HR-faglige, ledelse og gjennomføring av undersøkelse, samt det juridiske aspektet, slik at alle sider vil bli belyst.

 

Målgruppe:
Ledere med personalansvar og HR ressurser.

 

Utbytte:
Få metode og verktøy til å gjennomføre en systematisk og objektiv undersøkelse av fakta i vanskelige personalsaker.

 

Dato: 6. november 2018

Sted: Garveriet, Storgaten 71, Grimstad

Pris: kr 3490,-

 

Påmeldingsfrist: 29. oktober 2018

 

Kursholdere:

 

 

Kine Aasheim, HR spesialist i dinHR AS (LinkedIN profil)

 

 

 

 

Inger Grete Lia Stålesen, tidl. politietterforsker, coach og karriereveileder i Lia Coach & support(LinkedIN profil)

 

 

 

Magne Olsen, advokat (H), advokatfirma Hald & Co (Profil)

Kine Aasheim
kine@dinhr.no