Leders ansvar når ansatte gruer seg til å gå på jobb

Leders ansvar når ansatte gruer seg til å gå på jobb

Å grue seg til å gå på jobb over tid kan du bli syk av.

Å grue seg til å komme tilbake etter f. eks noen uker ferie, er helt normalt. Det skal være litt «vondt» å tilpasse seg rutiner og forventninger igjen etter bekymringsløse lange morgener og andre ferieopplevelser. Å grue seg til enkelte oppgaver eller hendelser er også helt normalt, og kan kanskje også være nerven som trengs for å levere på sitt beste.

Men når det å grue seg til å gå på jobb ikke er forbigående, men mer hovedregelen, da kan det være fare på ferde. Årsaker til å grue seg til å gå på jobb kan for eksempel være utfordrende relasjoner på arbeidsplassen, arbeidsoppgaver som ikke mestres, utydelige rammer og manglende forventningsavklaring. Og over tid vil dette kunne tilkjennegi seg som stressrelaterte symptomer, som endret søvnmønster, udefinerbare muskelplager, nedstemthet, sosial isolasjon mm.

 

Leders ansvar

Så hvilket ansvar har du som leder når du har ansatte som gruer seg til å gå på jobb? Som leder har du etter Arbeidsmiljøloven ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – både fysisk og psykisk. Men for å gjøre tiltak knyttet til arbeidsmiljø forutsetter at du vet at noe kan og bør forbedres. Og det er jo ikke sånn at ansatte helt uoppfordret tar opp at de gruer seg til å gå på jobb. Men du som leder kan skape en ramme som gjør at også slike ting er ok å prate om.

 

Prat med folka dine

Sørg for at du lager arenaer hvor det er naturlig å spørre; Hvordan har du det? Hva gleder du deg til i den nærmeste tiden? Hva synes du er utfordrende? Er det noe jeg som leder kan bistå med? Ikke bare vil den ansatte oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor, men du vil også kunne fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt. Og jo tidligere ting fanges opp og tas tak i, jo større er sjansen for å få det løst. Kanskje er det andre måter å organisere arbeidet på, kanskje kan andre roller være aktuelt, kanskje er det relasjoner som må jobbes med, muligheten er mange – når problemet er identifisert. Noen ganger handler også utfordringene om helt andre ting enn jobben.

Og selv om det ikke alltid er mulig å løse alt umiddelbart, så er det å ha pratet sammen og være omforent om en plan og mål å jobbe mot, et steg i riktig retning.

 

Bruk av ekstern bistand

Dersom du som leder ikke kommer i posisjon til å bidra til nødvendig endring, er det også en hjelpende hånd for den ansatte å hente inn hjelp utenfra. Å bruke en coach i slike prosesser kan være nyttig. En coach er en prosessveileder som kan hjelpe den ansatte å kartlegge egne ressurser og verdigrunnlag, noe som både gir ny innsikt og grunnlag for å sette nye mål og ny kurs. Og ikke minst besitter coachen en rekke verktøy som lett kan læres og tas i bruk. Det å bruke noen utenfra kan også ha en nøytraliserende effekt. Les mer om coaching her. dinHR yter også bistand i «den vanskelige samtalen» og annen lederstøtte. Kanskje er det også tid for en medarbeiderundersøkelse? Eller en lederutviklingsdag eller et lederutviklingsprogram over tid spesialtilpasset til akkurat din virksomhet? Kanskje har du ansatte som ikke leverer som forventet, og som du er usikker på veien videre for? dinHR gjør HR enkelt og forståelig, og bistår deg som leder med akkurat det du trenger når du trenger det. Les gjerne mer her for områder dinHR kan bistå med. Oppdragets omfang defineres etter behov. Det kan være fast månedlig timetall, fast(e) dag(er) eller sporadisk HR-rådgivning. Selv om enkelte møter best gjennomføres ansikt til ansikt, så er det svært mye HR-rådgivning som kan gjøre pr telefon/online – så geografi er ingen hindring!

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med Kine Aasheim på tlf 91623873 eller kine@dinhr.no.

Start høsten med en prat med folka dine!

 

Artikkel: Gruer du deg til å gå på jobb

Kine Aasheim
kine@dinhr.no