Kompetanseheving i fart

Kompetanseheving i fart

Synes du at du har for lite tid til kompetanseheving? Ta ut på tur med kloke ord på øret! Bli faglig oppdatert mens du er i bevegelse og samtidig får frisk luft. Forskning viser at tid ute i frisk luft og bevegelse, har positiv effekt på vår psykiske helse. Et kinderegg her altså med faglig utvikling, forbedret fysisk helse og økt psykisk velvære.

 

Faglig oppdatering på øret

For oss som er glade i være faglig oppdatert, og ikke minst faglig inspirert, så er lydbøker og podcaster gode kilder til kompetanseheving. Vi har nå nærmest ubegrenset tilgang gjennom Facebook, Youtube og diverse Podcaster, i tillegg til lydbokleverandører som Storytel (norsk) og Audible (engelsk).

 

Podcaster – temabasert i passende turomfang

Podcaster er episodebasert og ofte med forskjellige temaer og gjester for hver episode. De har gjerne også varighet på under 1 time, noe som er passende for tur. Det finnes en podcast for nær sagt alle temaer, men for oss som er over snittet interessert i HR og ledelse kan finne mye inspirasjon i disse podcastene:

 

Book tid med deg selv i kalenderen

Vi er mange som sitter mer stille nå enn før (av flere årsaker), og med hyppige digitale møter og mye hjemmetid, så blir det fort også mindre fysisk aktivitet – og ikke minst frisk luft. Hva med å booke tid med deg selv i kalenderen for kompetanseheving og fysisk aktivitet? Prioriter deg selv med å ta tiden din før andre gjør det. Velg deg «litteratur» som interesserer deg.

 

Kompetanseutvikling i fart med kompetansedeling

Et slikt initiativ kan også settes i system i teamet ditt. Øk kompetansedeling og samholdet ved å dele det hver enkelt har lært. Kanskje er det nettopp dette fredagsmøtet skal handle om? Her er et forslag til et slikt rammeverk:

  1. Avtal at alle i løpet av en uke skal ha minimum 1 time tur med en på forhånd avtalt podcast på øret (alternativt 1 hver)
  2. Sett av 30 min i et felles møte til å diskutere/reflektere over innholdet (tar du denne helt ut kan også dette gjennomføres gående, enten sammen eller på Teams via telefon)
    1. Ruller på hvem som oppsummerer podcasten og trekk frem ‘biggest learning’, alternativt alle hører hver sin og gir 5 min oppsummering (vil avhenge noe av antallet i gruppen)
    2. Hver og en legger frem sin ‘AHA’, og hva som ønskes å ta med videre i daglig arbeid

 

Og vips så har du strategisk kompetanseheving i en hektisk hverdag som også får teamet fysisk aktiv (med en ekstragevinst i færre muskel- og skjelettplager).

Kine Aasheim
kine@dinhr.no