Author: Kine Aasheim

I forbindelse med en artikkel Lederne skulle skrive om Stormberg, ble jeg spurt om å kommentere Stormbergs forvaltning av human kapital i et HR perspektiv. Og Stormberg er en hyggelig bedrift å se på med HR brillene på. Et inkluderende arbeidsliv og bærekraftig drift er grunnpilarer...

Sammen med Qualified Professionals og Bemanningsbyraaet har vi gleden av å presentere kursoversikt og frokostmøter med høyaktuelle temaer for 2018. KURSKALENDER: SMART medarbeideroppfølging - et kurs i hverdagsledelse Utbytte: Individuell profil for atferd og motivasjon som vil gi grunnlag for mer effektiv kommunikasjon og tydelig lederskap. Konkrete verktøy...

Å ha rett person på rett sted til rett tid er av avgjørende betydning for bedrifters suksess. Og for å få det til er det viktig å fortløpende kartlegge hvilken kompetanse og hvilken profil som trengs til enhver tid, ha oversikt over hvor kandidatene finnes,...

dinHR inviterer til både frokostmøter og kurs for våre kunder, samarbeidsparnere og andre HR- og ledelsesinteresserte. Høsten 2017 har vi følgende på programmet:   28.09.17 FROKOSTMØTE Arbeidsgivers handlingsrom ved langtidssykefravær Frokostmøte i samarbeid med advokat Magne Olsen i advokatfirma Hald & co. Arrangementet er gratis. Les mer her. Påmeldingslink finner...

dinHR AS vurderer å tilby sine tjenester i Vestfold. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å avdekke behovet for HR-tjenester i dette området. dinHR har hovedkontor i Arendal, og dekker per i dag begge Agderfylkene. HR står for Human Resources, og handler om hele ansattlivssyklusen fra...

Nye regler for varsling i arbeidslivet trer i kraft 01.07.17, og vil være nedfelt i Arbeidsmiljølovens nye kapittel 2A. Det som er nytt er at at alle virksomheter med 5 ansatte eller mer skal ha skriftlige varslingsrutiner, og at innleide ressurser også omfattes av regelverket....

For å kunne møte den økte oppdragsmengden ønsker vi å tilknytte oss HR-profiler som kan tenke seg både kortvarige og langvarige oppdrag. Vi ønsker kontakt med deg som er ledig omgående, deg som kan bli klar for å kaste deg ut i oppdragsrådgivning, men også...