Author: Kine Aasheim

Coaching er for alle som har lyst til å forandre på noe, eller som har et mål som ønskes nådd. Så hvorfor ikke gi noen du setter pris på muligheten til å utvikle seg og settes enda bedre i stand til å lede seg selv?...

dinHR AS har gleden av å lansere dinHRpåfyll. dinHRpåfyll er møteplassen for ledere som vil! Hver første tirsdag i måneden vil det være frokostmøte med et HR og ledelsestema hos vår samarbeidspartner, Krøgeneslåven. Målgruppen er ledere med personalansvar, uavhengig av for hvor mange, og HR...

HR-kompetanse til leie! 'HR for hire' gir tilgang på tung HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken din bedrift har behov for, hos deg! Behovet for HR-kompetanse varierer med hvilke strategiske valg som er tatt eller skal tas, sett i sammenheng med hvilken...

Kurset passer for deg som ønsker å bli enda bedre på å følge opp ansatte i hverdagen. Kurset har spesielt fokus på ivaretakelse av talenter og nøkkelpersoner, samt det å gjennomføre målrettet oppfølging av ansatte som ikke leverer som forventet. Medarbeidere leverer best når lederskapet er...

dinHR leverer personlighets- og evnetester fra Cut-e. Dette er nettbaserte tester blant annet til bruk i medarbeiderutvikling, ‘rett person på rett plass’ og i rekrutteringsprosesser generelt. Testing er svært nyttig i å avdekke områder en under samtale kan ta utgangspunkt i for mer utdyping. dinHR bruker testing...

Kurset passer for deg som har fått personalansvar for første gang, og som ønsker å forsere de klassiske fallgruvene med klokskap og eleganse! Å ta på seg personalansvar for første gang er en spennende utfordring, og lederrollen medfører nye forventninger både fra en selv, medarbeidere og...

KJENN DINE MULIGHETER! Uten jobb - hva nå? Lyst på ny jobb? Jobbvalg - ved flere valg Bygging av karriere? Nyutdannet? Usikker på veien videre? Bli bevisst dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse! Bestill karriereveiledning hos dinHR. Karriereveiledning er både for deg som har klare...

KJENN DINE MULIGHETER! Uten jobb - hva nå? Lyst på ny jobb? Jobbvalg - ved flere valg Bygging av karriere? Nyutdannet? Usikker på veien videre?   Bli kjent med dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse! Bestill karriereveiledning hos dinHR. Karriereveiledning er både for deg som har...