Bedriftsinformasjon ny kunde

Bedriftsnavn (obligatorisk)

Organisasjonsnummer (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Navn på daglig leder (obligatorisk)

Navn og stilling på medlemmer av ledergruppen (obligatorisk)

Navn og epostadresse økonomiansvarlig (obligatorisk)

Navn og epostadresse lønningsansvarlig (obligatorisk)

Antall ansatte (obligatorisk)

Aktive fagforeninger (svar nei hvis ingen)

Dato for eventuell lønnsjustering (obligatorisk)

Navn på lønn (og ev. HR) system (obligatorisk)

Sykefraværsprosent siste år (obligatorisk)

Navn og stilling på dinHRs kontaktperson i bedriften (obligatorisk)

E-post til kontaktperson (obligatorisk)

Annen relevant informasjon

Logo (last opp)