Aktuelt

dinHR sender med ujevne mellomrom ut en nyhetsmail med HR relaterte saker. Aprils nyhetsbrev finner du her.   Artikler delt i april nyhetsprev: Digitalisering som (HR) fortrinn HR språket omgjort til 'Hvermansen-språket' Vi rekrutterer gjerne for våre kunder EN personalhåndbok trenger ikke være kjedelig! Ordningen utvidet egenmelding Endringsoppsigelse...

Vi vet hvor viktig det er å ha rett person på rett plass, og vi bistår gjerne våre kunder med rekrutteringsprosessen fra A til Å. Å ha rett person på rett sted til rett tid er av avgjørende betydning for bedrifters suksess. Og for å få...

Recovery Sør gir tilbud om rehabiliterings- og motivasjonsplasser for unge voksne fra 18 år og oppover. Gjennom vår virksomhet gir vi et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Endring- og ressursfokusert tilnærming står sentralt, og vi jobber etter verdiene...

Fra 1 februar ønsker kunder og samarbeidspartnere velkommen til nye lokaler i Kjøita 17 i Kristiansand. I Kjøita park er det god tilgang på møterom og kurslokale, og mange gode samarbeidspartenere. dinHR holder til i 3. etg, med inngang fra hovedinngangen. Velkommen inn! ...

Skap deg et fortrinn med digitalisering! Digitale virksomheter preges av hastighet, er mer fleksible og distribuerte, og har en annerledes kultur og tenkesett enn tradisjonelle virksomheter, kommer det frem i den globale forskningsstudien som ble gjennomført av MIT Sloan Management Review i samarbeid med Deloitte...

Kurs i effektiv hverdagsledelse for deg som er ny i lederrollen! Kurset er også for deg som har vært leder en stund, men som ønsker deg en dag med ditt lederskap i fokus. Kurset passer for deg som ønsker å bli enda bedre på å følge opp...