Kurs: Rekrutteringsprosessen

Kurs: Rekrutteringsprosessen

Hvordan gjennomføre en god rekrutteringsprosess både for virksomheten, leder og kandidaten! Dette kurset tar deg igjennom prosessen fra ansettelsesbehovet oppstår til ny medarbeider tiltrer. Du blir veiledet trinn for trinn i en prosess som er god både for virksomheten, deg som leder eller HR og kandidatene. Nedenfor ser oversikten over moduler og leksjoner i kurset.

 

Modul 1 En god rekrutteringsprosess
Leksjon 1 Velkommen til Rekrutteringsprosessen
Leksjon 2 Viktigheten av en god rekrutteringsprosess
Leksjon 3 Stegene i rekrutteringsprosessen
Leksjon 4 Valg av prosess
Modul 2 Behovsanalyse og utlysning
Leksjon 1 Behovsanalyse - hva er det vi trenger
Leksjon 2 Utforming av utlysning
Leksjon 3 Hvor finnes kandidatene
Leksjon 4 Utlysningsmedier
Modul 3 Søknadshåndtering
Leksjon 1 Søknadshåndtering og GDPR
Modul 4 Kandidatutvelgelse
Leksjon 1 Utvelgelse til intervju
Leksjon 2 Innkalling til intervju
Leksjon 3 Gjennomføring av intervju
Leksjon 4 Testing
Leksjon 5 2. gangs intervju
Leksjon 6 Referanser
Leksjon 7 Tilbud
Leksjon 8 Håndtering av andre søkere
Modul 5 Onboarding av ny medarbeider
Leksjon 1 Gratulerer - du har en ny medarbeider
Leksjon 2 Viktigheten av god onboarding
Powered By WP Courseware
Kine Aasheim
kine@dinhr.no