Kurs: Rekrutteringsprosessen

Kurs: Rekrutteringsprosessen

Hvordan gjennomføre en god rekrutteringsprosess både for virksomheten, leder og kandidaten! Dette kurset tar deg igjennom prosessen fra ansettelsesbehovet oppstår til ny medarbeider tiltrer. Du blir veiledet trinn for trinn i en prosess som er god både for virksomheten, deg som leder eller HR og kandidatene. Nedenfor ser oversikten over moduler og leksjoner i kurset.

 

Modul 1 En god rekrutteringsprosess
Leksjon 1 Velkommen til Rekrutteringsprosessen  
Leksjon 2 Viktigheten av en god rekrutteringsprosess  
Leksjon 3 Stegene i rekrutteringsprosessen  
Leksjon 4 Valg av prosess  
Modul 2 Behovsanalyse og utlysning
Leksjon 1 Behovsanalyse - hva er det vi trenger  
Leksjon 2 Utforming av utlysning  
Leksjon 3 Hvor finnes kandidatene  
Leksjon 4 Utlysningsmedier  
Modul 3 Søknadshåndtering
Leksjon 1 Søknadshåndtering og GDPR  
Modul 4 Kandidatutvelgelse
Leksjon 1 Utvelgelse til intervju  
Leksjon 2 Innkalling til intervju  
Leksjon 3 Gjennomføring av intervju  
Leksjon 4 Testing  
Leksjon 5 2. gangs intervju  
Leksjon 6 Referanser  
Leksjon 7 Tilbud  
Leksjon 8 Håndtering av andre søkere  
Modul 5 Onboarding av ny medarbeider
Leksjon 1 Gratulerer - du har en ny medarbeider  
Leksjon 2 Viktigheten av god onboarding  
Powered By WP Courseware
Kine Aasheim
kine@dinhr.no