Kurs i rekruttering. Få rett person på rett plass med klok rekrutteringsprosess.

Kurset tar deg igjennom prosessen fra ansettelsesbehovet oppstår til ny medarbeider tiltrer. Du blir veiledet trinn for trinn i en prosess som er god både for virksomheten, deg som leder eller HR og kandidatene.

kursinnhold

Dette er hva du vil lære i kurset 'Rekrutteringsprosessen'

If your visitors are joining a waiting list for your course, then you want to make sure it sounds as enticing as possible. In this section, share the major benefits that a student can look forward to. If you’re not sure what to put here, then check out our article on 6 great ways that you can increase the perceived value of your online course

Name of Result #1

In this box, tell them about one grand achievement they’ll get as a result of your course.


What will they learn? What result will they be able to get? If you’re not sure how to structure this section, use the formula:


Learn how to do [achievement] so that you can [result].

Name of Result #2

In this box, tell them about one grand achievement they’ll get as a result of your course.


What will they learn? What result will they be able to get? If you’re not sure how to structure this section, use the formula:


Learn how to do [achievement] so that you can [result].

Name of Result #3

In this box, tell them about one grand achievement they’ll get as a result of your course.


What will they learn? What result will they be able to get? If you’re not sure how to structure this section, use the formula:


Learn how to do [achievement] so that you can [result].

Kursholder: Kine Aasheim

Kine har lang erfaring fra operativ og strategisk HR, og har vært ansvarlig for utallige rekrutteringsprosesser. I dette kurset får du alle erfaringene, alle malene og alle verktøyene du trenger til å gjennomføre en klok rekrutteringsprosess.


Kines HR erfaring er både fra privat og offentlig sektor, og store og små selskaper. I dinHR er Kines misjon å gjøre HR enkelt og forståelig. Av formell bakgrunn har hun 8 års universitetsutdanning innen psykologi, veiledningspedagogikk, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling, samt en master i administrasjon og ledelse. Hun er også utdannet coach, og har lang erfaring i coaching av både ledere og ansatte, samt innen karriererådgivning/outplacement.

Meld deg på kurset!

dinHR AS

   |     |      |