Det å stå uten jobb og være i omstilling

Det å stå uten jobb og være i omstilling

Du må logge inn for å få tilgang til dette kurset.
Kine Aasheim
kine@dinhr.no