dinHR brosjyrer

dinHR brosjyrer

KURS: SMART MEDARBEIDEROPPFØLGING

Kurset som passer for deg som ønsker å bli enda bedre på å følge opp ansatte i hverdagen. Kurset har spesielt fokus på ivaretakelse av talenter og nøkkelpersoner, samt det å gjennomføre målrettet oppfølging av ansatte som ikke leverer som forventet.

 

PERSONLIGHETS- OG EVNETESTING

Personlighets- og evnetester er nyttige verktøy i medarbeiderutvikling og rekruttering.

 

KARRIEREVEILEDNING

Karriereveiledning er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til. Med å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

 

KURS: NY I LEDERROLLEN

Å ta på seg personalansvar for første gang er en spennende utfordring, og lederrollen medfører nye forventninger både fra en selv, medarbeidere og bedriften! Ledelse er et fag som må læres, og så trenes på. Kurset gir deg den gode starten for å mestre og utvikle deg som leder.

 

OUTPLACEMENT – ET KARRIEREOMSTILLINGSPROGRAM

Ta vare på din ansatt som må slutte i jobben ved å tilby et individuelt program i karriereomstilling.

 

Se flere produkter fra dinHR:
HR RESSURS

HR PARTNER

KARRIEREVEILEDNING

HR FOR HIRE

COACHING

KURS

TESTING - CUT-E

PRODUKTARK