HR for hire

HR-kompetanse til leie

Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr tjenesten HR for hire.

 

Behovet for HR-ressurser varierer videre med hvilke strategiske valg som er tatt, sett i sammenheng med hvilken kompetanse en har tilgjengelig. HR for hire gir tilgang på tung og bred HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken virksomheten har behov for.

 

Behovet kan være å ivareta HR-funksjonen, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, det kan være å dekke opp et fravær eller på bred front bidra i arbeidstopper.

 

Lei inn en HR-ressurs på kort eller lang sikt, for å bistå i dine HR-behov når du trenger det!

 

Kontakt Kine Aasheim:
kine@dinhr.no
telefon 91 62 38 73

 

Brosjyre i PDF finner du her: 

Se flere produkter fra dinHR:
HR RESSURS

HR PARTNER

KARRIEREVEILEDNING

HR FOR HIRE

COACHING

KURS

TESTING - CUT-E

PRODUKTARK