Testing

Personlighetstester, evnetester og profiltypetester

Testing brukt riktig og forsvarlig kan være et nyttig verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling og kandidatevaluering/rekruttering.

dinHR leverer personlighets- og evnetester fra Cut-e / Aon, og utvelgelsestesten OPTO  og profiltypetesten EASI fra Master Management. Dette er nettbaserte tester blant annet til bruk i medarbeiderutvikling, ‘rett person på rett plass’ og i rekrutteringsprosesser generelt. Testing er svært nyttig i å avdekke områder en under samtale kan ta utgangspunkt i for mer utdyping. dinHR bruker testing av personer utelukkende som et supplement i samtalen – testene skal ikke oppfattes som en fasit.

 

Vi vil primært levere personlighetstest, evne og ferdighetstest og analyse av verdier, motivasjon og interesser, men Cut-e / Aon har også tester for 360° kartleggingsundersøkelser, samt verktøy for kartlegging og utvikling av effektive ledergrupper mm. Les mer her om Cut-e /Aons muligheter.

 

Personlighetstester (shapes)

Varige konkurransefortrinn kan bare oppnås gjennom mennesker. Derfor er det avgjørende å alltid ha de beste medarbeiderne, på riktig sted, til riktig tid.

  • Hvordan identifiserer du de beste jobbsøkerne?
  • Hvilke personlighetstrekk er av avgjørende betydning for en bestemt stilling?
  • Hvordan kan jeg raskt og effektivt gjenkjenne de kandidatene som vil fungere best i min organisasjon?

cut-e / Aon sine tester hjelper deg med å kartlegge personlighetstrekk som er av avgjørende betydning for dine beslutninger i seleksjons- og utviklingsprosesser.

 

Evne- og ferdighetstester (scales)
Forskning gjennom mange år har vist at evnetester er nyttige når man ønsker å predikere kandidaters fremtidige jobbsuksess. Det finnes knapt noe annet verktøy som gir så god støtte i rekrutteringsprosesser som evnetester, og som samtidig er lite kostbart og tidkrevende å bruke.

 

Verdier, motivasjon og interesser (views)

Personlige verdier, holdninger og interesser er viktige faktorer for en persons langsiktige karrierepotensial og arbeidskapasitet.

views er et adaptivt spørreskjema som måler jobbrelaterte verdier, motivasjon og interesser på individnivå. views bruker adalloc™ adaptiv måleteknologi utviklet av cut-e. Denne teknologien gjør det mulig å utforme en avansert og pålitelig verdiprofil ut fra et meget kort spørreskjema.

 

Med sin unike måleteknikk er views et ideelt redskap for bruk i karriereveiledning, opplæring og team-utvikling.

 

Om Cut-e /Aon

cut-e / Aon er verdensledende innen utvikling og levering av nettbaserte tester og spørreskjemaer til bruk ved rekruttering, seleksjon og utvikling av medarbeidere og ledere.

cut-e / Aon tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede (Veritas-sertifiserte) og innovative tester og kartleggingsverktøy.

 

OPTO utvelgelsestest

Nytt testverktøy fra Master management som er tilpasset Beste Praksis innenfor rekruttering. OPTO betyr «Å Velge»! OPTO er utviklet og designet for å styrke, effektivisere og forenkle rekrutteringsarbeidet. Scoringsrapportene i OPTO gir en oversiktlig score spesifikk beskrivelse av kandidatens svar på hovedegenskapene og aspektene. Basert på stillingskategori og behov for dybdeinformasjon om kandidaten, kan rapportene skaleres. For noen stillingskategorier vil det oppleves tilstrekkelig å forholde seg til åtte hovedegenskapene, for andre stillingskategorier hvor vi ønsker mer dybdeinformasjon kan vi velge å benytte de 20 aspektene. OPTO har sitt teoretiske grunnlag i femfaktormodellen.

 

EASI profiltypetest

Denne testen fra Master management tar utgangspunkt i atferdsstil, og gir et godt samtalegrunnlag for videre utdyping. Den gir grunnlag for innsikt i motivasjonsstil, som også sammen med fremkommet atferdsstil gir et godt samtalegrunnlag. Denne testen kan brukes i medarbeiderutvikling, personlig utvikling og rekruttering. Den er svært egnet for teamutvikling, da en både ser individet og gruppen som helhet og identifisere styrker og utfordringsområder for teamet. Les mer om denne testen her.

 

Ved ønske om å kjøre testing av større gruppe(r) i en virksomhet, ta kontakt for tilbud.

Priser: kr 5000,- pr kandidat, inkl. tilbakelesing av resultat til kandidaten (1 time) for Cut-e, kr 3000,- pr kandidat, inkl tilbakelesing for EASI

 

Kontakt:
post@dinhr.no
telefon 91 62 38 73

 

Brosjyre i PDF finner du her: 

Se flere produkter fra dinHR:
HR RESSURS

HR PARTNER

KARRIEREVEILEDNING

HR FOR HIRE

COACHING

TESTING - CUT-E

PRODUKTARK