Frokostmøte med fengende temaer

Frokostmøte med fengende temaer

Torsdag 17. mars arrangerte dinHR i samarbeid med CC BERLI Kommunikasjon frokostmøte med temaene ‘Smart medarbeideroppfølging i krevende tider’ og ‘Facebook – en viktig markedsføringskanal?’.

Vi hadde 23 deltakere, som alle så ut til å ha en hyggelig morgen sammen med oss.

‘Smart medarbeideroppfølging i krevende tider’ v/Kine Aasheim kort oppsummert:
Ved å drive SMART medarbeideroppfølging øker sannsynligheten for at ansatte leverer optimalt ihht virksomhetens mål. Det ble satt fokus på viktigheten av å Se ansatte, Måle ansatte, Ansvarliggjøre ansatte, ha klare Rammer for ansvar, myndighet og jobben som skal gjøres (inkl. forventninger) og Tydeliggjør kommunikasjonen. Felles innenfor alle er den store D’en. D for dokumentasjon. Dokumenter når du har ansatte som leverer bra, og dokumenter når ansatte leverer under forventning. Fortell dine nøkkelpersoner at de er det! Samt fortell ansatte som leverer under forventning at det er nettopp det de gjør. Følg opp og  dokumenter!

‘Facebook – en viktig markedsføringskanal?’ v/Cathrine C. Berli kort oppsummert:
JA! Facebook er en viktig markedsføringskanal! Og man må lære seg hvordan det fungerer. Alle Facebook sider kan få en egen URL/adresse (f. eks har dinHR adressen www.facebook.com/dinhr.no), noe som forenkler henvisningen til siden. Videre har Facebook en handlingsknapp som alle bør aktivere. Tenk mobil (en veldig stor andel bruker Facebook på mobil) og ved å aktivere ‘Ring nå’ får en opp bedriftens telefonnummer og kan ringe «direkte» fra Facebook siden.

Her er bilder fra frokostmøtet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Behov for riktig bistand til riktig tid?

Vil du vite mer om hvordan dinHR kan bistå deg i HR arbeidet gjennom supportavtaler les her.
Vil du vite mer om hvilke tjenester dinHR kan bidra med for deg som har en supportavtale les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no