Author: Kine Aasheim

Ivater AS, dinHR AS og dinMT AS har gleden av å invitere kvinner over 50 år bosatt i Kristiansandsregionen til et GRATIS karriereomstillingsprogram med snarlig oppstart. Programmet gjennomføres med støtte fra Kristiansand kommune, og er helt uten kostnad for deltaker. Programmet varer i 4 måneder...

Synes du at du har for lite tid til kompetanseheving? Ta ut på tur med kloke ord på øret! Bli faglig oppdatert mens du er i bevegelse og samtidig får frisk luft. Forskning viser at tid ute i frisk luft og bevegelse, har positiv effekt...

Når Teams er det viktigste samhandlingsverktøyet i hverdagen, så kan den fortløpende daglige dialogen bli skadelidende. Men den trenger ikke bli det. Den kan til og med bli bedre! Dersom det før betydde å være fysisk på samme lokasjon, så vil det for mange oppleves...

Kristiansand kommune lyste i høst ut Covid-19 midler relatert til korona-situasjonen til prosjekter som kan bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Kristiansand. Sammen med dinMT AS og Ivater AS er søkte vi, og ble tilgodesett midler til pilotprosjektet vår ‘Ny kurs – kvinne 50+’! Bakgrunn for prosjektet Koronapandemien...

Testing brukt riktig og forsvarlig kan være et nyttig verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/kandidatevaluering.   I dinHR har vi stor respekt for testing, og gjennomføringen vil alltid gjøres av sertifiserte brukere. Alle som testes får en individuell tilbakemelding på sin test. Vi...

Det kan være ekstra utfordrende å være leder og HR i disse dager. dinHR kan bistå i arbeidshverdagen din både som sparringspartner og faktisk utfører av HR oppgaver. Med dinHR som HR-partner vil du alltid ha et sted å henvende deg til som kjenner deg...

I dinHR fortsettes rekrutteringsprosessene som før, men nå utelukkende som online prosesser. Både arbeidsgiver og kandidat ønsker jo å fremstå på sitt beste i en intervjusituasjon, og siden online intervju er nytt for mange, byr vi på noen tips til god forberedelse av nettopp et...