Gratis nettbasert karriereomstillingsprogram

Gratis nettbasert karriereomstillingsprogram

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. En aktiv tilnærming og støtte på veien, øker sjansen for å få ny jobb, og reduserer tiden uten jobb.

For å lykkes best mulig i den omstillingsprosessen det er å søke ny jobb er det nyttig å bli bevisst på hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så å stake ut en ny kurs. Dette, sammen med konkret arbeid med CV, søknad, utvikling av personlig merkevare mm., får du gjennom karriereomstillingsprogrammet ‘Ny kurs’.

 

Er du mellom 40 og 60 år, og ufrivillig har fratrådt jobben etter 1. desember 2021? Da kan du få dette nettkurset gratis!

 

Hvordan?

Jeg er svært læreglad, og nå i vår skal jeg gjennomføre en studie i tilknytning til en bacheloroppgave i psykologi. Formålet med studien er å undersøke om bruk av en spesifikk coaching modalitet påvirker opplevelsen av selvfølelse, livskvalitet og stressnivå for personer i karriereromstilling. Til studien søkes det nå etter 30 kandidater til gjennomføring av et nettbasert karriereomstillingsprogram, hvor også halvparten mottar en coachingsamtale før og etter gjennomføring nettkurset (a’ inntil 1,5 t). Deltakelse er GRATIS. Kandidatene må oppfylle følgende kriterier:

  • Alder mellom 40 og 60 år
  • Ufrivillig fratrådt jobb ETTER 1. desember 2021, og ikke fått ny jobb
  • Kan gjennomføre nettkurset i perioden fra nå til 08.05.22 (omfang ca 10 timer)
  • Vil besvare et spørreskjema før og etter gjennomføring av nettkurset (tar 5-10 min)
  • Delta i to coachingsamtaler (en før og en etter) dersom du tilfeldig blir trukket ut til denne gruppen (gjennomføres på Zoom eller telefon – ingen forkunnskaper nødvendig)

 

Påmelding stenger når målet om 30 kandidater er nådd. DET ER FORTSATT LEDIGE PLASSER 🙂

I nettkurset får du:
✅ 5 moduler og 23 leksjoner som hjelper deg på veien videre
✅ 2 bonusmoduler om etablering av egen virksomhet og god start i ny jobb
✅ Tekst og video i alle leksjoner
✅ Arbeidsbok med refleksjoner og aktiviteter som følger kurset
✅ Oppgaver og aktiviteter som leder frem til den beste presentasjonen av deg som kandidat
✅ Inspirasjon og maler for forskjellig type CV
✅ Maler for god forberedelse til intervju
✅ Innsikt i profiltype og bruk av tester
Les gjerne mer om kurset her: https://www.dinmt.no/ny-kurs-online/

 

Omfanget av nettkurset er beregnet til ca 10 timer, og kan gjennomføres når det passer for deg (innenfor den angitte perioden for studien).

 

Litt om meg:

Mitt navn er Kine Aasheim, og jeg har i over 20 år jobbet med HR, coaching og veiledning. Jeg brenner for å bistå mennesker på endringsreisen gjennom både konkrete verktøy og refleksjon rundt mulighetsrommet det gir å tenke utenfor «boksen». Og det jeg har lært, og ikke minst erfart fungerer, gjennom disse årene har jeg nedfelt i nettkurset ‘Ny kurs’.

Du kan lese mer om min bakgrunn på min Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/kineaasheim/

 

Noe for deg eller noen du kjenner?

 

Send meg en mail på kine@dinhr.no om du lurer på noe, eller om du rett og slett ønsker å melde deg som kandidat. Du vil da få tilsendt en egen mail med link til et informasjon og samtykkeskjema. Alle henvendelser håndteres konfidensielt.

 

 

PS! Er du ikke i målgruppen for studien, men likevel ønsker tilgang til nettkurset? Kurset kan du kjøpe tilgang til her.

 

Kine Aasheim
kine@dinhr.no