Coaching

Personlig utvikling for både ansatte og ledere

Har du lyst til å forandre på noe? Har du et mål du ønsker å nå? Helt overordnet er coaching for alle som ønsker å utvikle seg!

Coaching er et nyttig verktøy både for å håndtere en konkret problemstilling eller utfordring (både liten og stor), for å jobbe mot et mål, endre et uhensiktsmessig atferdsmønster, samt utfordrende livsområder. Coaching bidrar til å avdekke ressurser og ta disse i bruk på en ny måte.

Hvem coaching er for i bedriftssfæren:

 

 • Coaching er for deg som har et mål du ønsker å nå
 • Coaching er for deg som skal igjennom noe du ønsker å ha forberedt deg på, som «den vanskelig samtalen» mm
 • Coaching er for deg som opplever at du står fast i noe f. eks i jobbsituasjon, håndtering av endring etc
 • Coaching er for deg som er leder og som ønsker å utvikle ditt lederskap
 • Coaching er for deg som har en konkret utfordring som du ønsker å ta tak i. Den kan være stor eller liten, men felles er at du opplever at utfordringen hindrer deg i komme videre eller legge noe bak deg

 

I karrierecoaching suppleres det med andre teknikker og metoder, samt mulighet for testing (evne, personlighet og verdier). Les mer om karrierecoaching her.

 

Hvordan jobber en coach fra dinHR?

 

Eneste forbederedelsen du trenger å gjøre er å tenke igjennom din egen motivasjon for endring. Coachen jobber etter dine premisser og din utvikling. Vi starter samtalen med å avdekke målet for coachingen, og så motivasjonen for å nå målet. Dette gjøres ved bruk av åpne spørsmål som bidrar til at din prosess kommer i gang. I løpet av coachingen brukes ofte konkrete teknikker som har som mål å hjelpe deg videre i prosessen din. Disse er helt trygge og ufarlige, og du setter alltid selv din egen begrensning. Vi jobber normalt 1-2 timer pr gang. Varigheten i antall ganger vil variere, og dette evaluerer vi sammen etter behov.

 

Sted for coaching avtales pr gang. Coaching kan finne sted på dinHRs kontor, på arbeidsplassen din, ute i naturen etc. Coaching kan også gjennomføres via Skype eller telefon.

Coaching bygger på å:

 

 • stille åpne spørsmål
 • lytte aktivt
 • fokusere på mål, muligheter, potensielle løsninger

 

Coachingtilnærming er NLP basert. Forskningsfundament for NLP finner du her.

 

Coachen er underlagt taushetsplikt, og er medlem av Norsk forening for coaching og NLP (NFCN). Coaching utenom arbeidstid etter avtale. Coaching må ikke forveksles med terapi.

Timepris:

 

 • Coachingtime 60 min,  1500 kr *
 • Coachingtime Zoom/telefon 60 min, 1500 kr *
 • Coachingpakke a’ 5 timer, 7 000 kr*

 

Ved bruk av tester (evner, ferdigheter, personlighet, profiltype, verdier og motivasjon) i personlig utvikling påløper ekstra kostnad etter avtale.

 

Ved rammeavtale med virksomheter defineres pris, omfang og sted ved avtaleinngåelse. * Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

 

Privatperson? Les mer her.

Coaching er en prosess, slik at et coachingløp alltid avtales med en ramme på minimum 5 timer. Dette gjøres for at du skal kunne oppnå et best mulig resultat av coachingen. Hyppigheten avtaler vi i fellesskap.

I coaching bistår jeg ansatte, ledere og privatpersoner i deres prosess fra en problemstilling eller utfordring til mål. Coaching er en fantastisk tilnærming for både store og små utfordringer og målsettinger. Vi har alle det vi trenger i oss, men en coach kan hjelpe med å nå inn til akkurat de ressurser og styrker som trengs for å sette og nå det aktuelle mål. Det gøye i en sånn prosess er at den som coaches gjerne setter nye mål og handlingsplaner. Coaching er personlig utvikling!

Coach Kine Aasheim

NLP coaching

NLP er læren og kunnskapen om hvordan mennesket og hjernen fungerer og står for Nevro Lingvistisk Programmering:

 

 • Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.
 • Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og kroppsspråk, og språket skaper betydning og gir resonans.
 • Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

 

(hentet fra www.nfcn.no)

Se flere produkter fra dinHR:
HR PARTNER

HR FOR HIRE

KARRIERECOACHING

LEVERANSER

COACHING

TESTING

PRODUKTARK