Aktuelt

Synes du at du har for lite tid til kompetanseheving? Ta ut på tur med kloke ord på øret! Bli faglig oppdatert mens du er i bevegelse og samtidig får frisk luft. Forskning viser at tid ute i frisk luft og bevegelse, har positiv effekt...

Når Teams er det viktigste samhandlingsverktøyet i hverdagen, så kan den fortløpende daglige dialogen bli skadelidende. Men den trenger ikke bli det. Den kan til og med bli bedre! Dersom det før betydde å være fysisk på samme lokasjon, så vil det for mange oppleves...

Testing brukt riktig og forsvarlig kan være et nyttig verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/kandidatevaluering.   I dinHR har vi stor respekt for testing, og gjennomføringen vil alltid gjøres av sertifiserte brukere. Alle som testes får en individuell tilbakemelding på sin test. Vi...

Det kan være ekstra utfordrende å være leder og HR i disse dager. dinHR kan bistå i arbeidshverdagen din både som sparringspartner og faktisk utfører av HR oppgaver. Med dinHR som HR-partner vil du alltid ha et sted å henvende deg til som kjenner deg...

I dinHR fortsettes rekrutteringsprosessene som før, men nå utelukkende som online prosesser. Både arbeidsgiver og kandidat ønsker jo å fremstå på sitt beste i en intervjusituasjon, og siden online intervju er nytt for mange, byr vi på noen tips til god forberedelse av nettopp et...