dinHR blogg

Synes du at du har for lite tid til kompetanseheving? Ta ut på tur med kloke ord på øret! Bli faglig oppdatert mens du er i bevegelse og samtidig får frisk luft. Forskning viser at tid ute i frisk luft og bevegelse, har positiv effekt...

Når Teams er det viktigste samhandlingsverktøyet i hverdagen, så kan den fortløpende daglige dialogen bli skadelidende. Men den trenger ikke bli det. Den kan til og med bli bedre! Dersom det før betydde å være fysisk på samme lokasjon, så vil det for mange oppleves...

I dinHR fortsettes rekrutteringsprosessene som før, men nå utelukkende som online prosesser. Både arbeidsgiver og kandidat ønsker jo å fremstå på sitt beste i en intervjusituasjon, og siden online intervju er nytt for mange, byr vi på noen tips til god forberedelse av nettopp et...

Ønsker du å ta tak i dine HR utfordringer eller jobbe mer med strategisk HR? dinHR kan hjelpe deg – både prosjektbasert oppgave for oppgave eller basert på mer faste avtaler. Gode ledere skinner, og god praktisk HR og gode HR prosesser bidrar til engasjerte medarbeidere...

Det norske arbeidsmarkedet er tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse, jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer. En forskningsrapport skrevet av Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad undersøker om virksomheters organisering og kultur bidrar til å opprettholde kjønnsskiller,...