HR partner

Riktig bistand til riktig tid

Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr tjenesten HR partner. dinHR ivaretar ditt HR behov i det omfanget som er riktig for deg.

 

Behovet for HR-ressurser varierer videre med hvilke strategiske valg som er tatt, sett i sammenheng med hvilken kompetanse en har tilgjengelig. Med å ha en HR partner fra dinHR gis tilgang på tung og bred HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken virksomheten har behov for.

 

Behovet kan være å ivareta HR-funksjonen, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, det kan være å dekke opp et fravær eller på bred front bidra i arbeidstopper. Les mer her for mer uttømmende om leveranseområder. Ønsker du en fast frekvens for HR-bistanden – f. eks hver mandag, da er tjenesten du trenger ‘HR for hire’. Les mer her.

 

Karriererådgivningsprogram / Outplacementprogram

Når ansatte må slutte i jobben sin kommer de raskere ut i ny jobb når de tilbys karriererådgivningsprogram. Les mer her om dinHRs karriererådgivningsprogram.

 

Få tilgang på en kompetent HR-ressurs på kort eller lang sikt, for å bistå i dine HR-behov når du trenger det!

 

HR support

 

For å ivareta det mer sporadiske behovet avlaster dinHR ledere effektivt og forutsigbart i HR arbeidet ved hjelp av support. Ved tegning av HR-partneravtale med dinHR får du riktig bistand til riktig tid. Vi er opptatt av å kjenne din bedrift for å kunne yte en best mulig HR support, og en obligatorisk kartlegging gjennomføres ved avtaleinngåelse. Support skjer på telefon eller e-post, og vi yter også support via skjermdeling, slik at vi sammen kan se på ansettelseskontrakter etc. uavhengig av hvor vi fysisk sitter plassert.

Velg avtale etter din bedrifts behov. HR partner for deg som trenger en fastere ramme og forutsigbarhet (stillingsbrøk/omfang), supportavtale for deg som trenger mer sporadisk bistand.

Se flere produkter fra dinHR:
HR PARTNER

HR FOR HIRE

KARRIERECOACHING

LEVERANSER

COACHING

TESTING

PRODUKTARK