HR partner

Riktig bistand til riktig tid

Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr tjenesten HR partner. dinHR ivaretar ditt HR behov i det omfanget som er riktig for deg.

 

Behovet for HR-ressurser varierer videre med hvilke strategiske valg som er tatt, sett i sammenheng med hvilken kompetanse en har tilgjengelig. Med å ha en HR partner fra dinHR gis tilgang på tung og bred HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken virksomheten har behov for.

 

Behovet kan være å ivareta HR-funksjonen, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, det kan være å dekke opp et fravær eller på bred front bidra i arbeidstopper. Les mer her for mer uttømmende om leveranseområder. Ønsker du en fast frekvens for HR-bistanden – f. eks hver mandag, da er tjenesten du trenger ‘HR for hire’. Les mer her.

 

Karriererådgivningsprogram / Outplacementprogram

Når ansatte må slutte i jobben sin kommer de raskere ut i ny jobb når de tilbys karriererådgivningsprogram. Les mer her om dinHRs karriererådgivningsprogram.

 

Få tilgang på en kompetent HR-ressurs på kort eller lang sikt, for å bistå i dine HR-behov når du trenger det!

 

HR support

 

For å ivareta det mer sporadiske behovet avlaster dinHR ledere effektivt og forutsigbart i HR arbeidet ved hjelp av support. Ved tegning av HR-partneravtale med dinHR får du riktig bistand til riktig tid. Vi er opptatt av å kjenne din bedrift for å kunne yte en best mulig HR support, og en obligatorisk kartlegging gjennomføres ved avtaleinngåelse. Support skjer på telefon eller e-post fra kl. 9 og inntil kl 20 på hverdager. Vi yter også support via skjermdeling, slik at vi sammen kan se på ansettelseskontrakter etc. uavhengig av hvor vi fysisk sitter plassert.

Velg avtale etter din bedrifts behov. HR partner for deg som trenger en fastere ramme og forutsigbarhet (stillingsbrøk/omfang), supportavtale for deg som trenger mer sporadisk bistand.

Rammevilkår supportavtale

Med support menes rådgivning på konkret problemstilling. 1 henvendelse innebærer rådgivning i inntil 15 min. Ved fortsatt behov utover dette avtales eventuell videre oppfølging ihht ramme eller timepris:

 

  • HR basic: timepris kr 1400,-
  • HR medium: timepris kr 1200,-
  • HR proff: timepris kr 1100,-
  • HR platinum: timepris kr 1000,-

 

NB: alle timer faktureres etter hver påbegynte halvtime.

 

Support utøves enten på telefon 48 50 88 88 eller pr mail: support@dinhr.no. dinHR bruker Skype for Business som verktøy for sikker skjermdeling (kunde kan vise sine skjerm til HR support ved behov for å se i lønnssystem, ansettelseskontrakter og annen relevant dokumentasjon nødvendig for rådgivning).

Ved avtaleinngåelse gjøres en obligatorisk kartlegging av virksomheten med en ramme på inntil kr 2000,-, normalt berammet til inntil 2 timer. Dette gjøres for at dinHR skal ha tilstrekkelig kjennskap til virksomheten rådgivning gis til. Ved avtaleinngåelse velges årlig eller månedlig fakturering av avtalen.

 

Avtalen løper til den sies opp, enten fra kunde eller dinHR AS – med gjensidig 3 måneder oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter.

 

dinHR AS sine medarbeidere tegner taushetserklæring mht tilegnet virksomhetsinformasjon. dinHR har en jurist tilknyttet virksomheten for rådgivning internt, men ved situasjoner dinHR vurderer å høre til det rent juridiske området og ikke innenfor HR support, forbeholdes retten til å henvise videre til vårt samarbeidende advokatkontor (alternativt kundens eget advokatkontor).

 

Avtalene justeres 1. januar hvert år ihht økning i konsumprisindeksen.

Se flere produkter fra dinHR:
HR PARTNER

HR FOR HIRE

KARRIERECOACHING

LEVERANSER

COACHING

TESTING

PRODUKTARK