Styrk ledergruppen eller teamet ditt på klok kommunikasjon

Styrk ledergruppen eller teamet ditt på klok kommunikasjon

Bli mer effektiv med klok kommunikasjon! Klok kommunikasjon handler om å budbringe og meningsutveksle på en konstruktiv og effektiv måte. Dette handler blant annet om tydelighet. Hva et tydelig budskap er, og hvordan det mottas, avhenger av atferdssprofil og kommunikasjonsstil. Basert på den individuelle atferdstesten EASI får hver enkelt innsikt i sin profil og kommunikasjonsstil, sett i sammenheng med teamet. Ved å ta i bruk denne innsikten i hverdagskommunikasjonen blir arbeidshverdagen mer produktiv.

Atferdsstil

Hvilken atferdsstil vi har gir føring for hvordan vi er tilbøyelige til å kommunisere med andre, og på hvilken måte vi foretrekker å bli kommunisert til. Profiltypetesten EASI gir en oversiktlig og lett forklart beskrivelse gjennom profilenes plassering i henhold til atferdsstilene Entusiast, Supporter, Analytiker og Implementerer. Alle deltakere gjennomfører testen og får en individuell gjennomgang av sin profil. Bevissthet rundt egen kommunikasjonsstil gir større forståelsesgrunnlag for andres kommunikasjonsstil og hvorfor også andre er tilbøyelig til å kommunisere som de gjør – på godt og vondt.

Teamet

Alle team er forskjellige. Å være bevisst egen og andres kommunikasjonsstil i et team, og i felleskap se på styrker og fallgruver med teamsammensetningen, vil gi rom for vekst og mer effektiv kommunikasjon.

Eksempel på gjennomføring

  • Test sendes ut til hver enkelt på epost
  • Individuell tilbakelesing gis alle i forkant av fellessesjon (inntil 30 min pr person)
  • Fellessesjon a’ 3 timer – alle med store bildet og klok kommunikasjon. Hva kjennetegner de forskjellige profilene, hva er styrker og hva er fallgruver, og hvordan bruke innsikten i hverdagen – både internt og eksternt

 

Et slikt opplegg gjennomføres både ute hos kunde eller på et egnet ønsket sted. Her fra en gjennomføring med vakre Strand Hotel Fevik som ramme høsten 2019:

Noe for deg og din bedrift? Ta kontakt med Kine Aasheim, tlf: 91623873 / kine@dinhr.no.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no