Trenger du litt ekstra HR-hjelp?

Trenger du litt ekstra HR-hjelp?

Det kan være ekstra utfordrende å være leder og HR i disse dager. dinHR kan bistå i arbeidshverdagen din både som sparringspartner og faktisk utfører av HR oppgaver. Med dinHR som HR-partner vil du alltid ha et sted å henvende deg til som kjenner deg og virksomheten din. dinHR kan også være sparringspartner for ansatte som synes arbeidshverdagen er utfordrende om du ønsker det.

dinHR bistår både oppgave for oppgave etter behov, og på mer faste avtaler. Kanskje trenger du en HR ressurs 1 dag i uken, 1 dag i måneden el.? dinHR bistår med lederstøtte i medarbeideroppfølging, klok og riktig bruk av arbeidsmiljøloven, rekrutteringsprosesser, medarbeiderundersøkelser, coaching av ledere og medarbeidere, karriererådgivning/outplacement, lederutviklingsprogrammer, utarbeidelse av personalhåndbok og maler mm. Les gjerne mer her om mulige leveranser fra dinHR her.

De virksomhetene som velger å eksplisitt kommunisere at det er inngått avtale med en HR partner er også de som organisasjonsmessig får mest utbytte av HR partneravtalen. Det vil alltid oppleves positivt at ledelsen prioriterer folka sine, og dette er en måte å vise det på. Hvordan tilgangen til HR skal være for virksomheten utover ledelsen avtales spesielt.

dinHR har lang erfaring i jobbe online, og vil kunne bistå både på fag og på tilrettelegging for gode møtearenaer.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om det du kan trenge bistand til på tlf 91623873. Vil du sende meg en mail så er det kine@dinhr.no.

PS! Husk at medarbeidere skal følges opp også i unntakstilstand!

Kine Aasheim
kine@dinhr.no