Testing som verktøy i rekruttering

Testing som verktøy i rekruttering

Testing brukt riktig og forsvarlig kan være et nyttig verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/kandidatevaluering.

 

I dinHR har vi stor respekt for testing, og gjennomføringen vil alltid gjøres av sertifiserte brukere. Alle som testes får en individuell tilbakemelding på sin test. Vi tester aldri for «testens skyld», men har alltid som mål at testing gir grunnlag for økt innsikt, både i rekruttering/kandidatevaluering, personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling og lederutvikling.

Vi bruker de internasjonalt anerkjente testene til Cut-e (Aon), og tilpasser testtype til hva en ønsker å oppnå større innsikt i, og ev. hvilken type stilling det skal rekrutteres til. Vi bruker også Master Mangement sin utvelgelsestest OPTO i rekruttering, og der det er relevant bruker vi også profiltypetesten EASI, som gir innsikt i profiltyper både individuelt og ev. pr team.

Dette er nettbaserte tester som både hver for seg og sammen kan brukes i medarbeiderutvikling, ‘rett person på rett plass’ og i rekrutteringsprosesser generelt. Testing er svært nyttig i å avdekke områder en under samtale kan ta utgangspunkt i for mer utdyping. dinHR bruker testing av personer utelukkende som et supplement i samtalen – og testene skal aldri oppfattes som en fasit.

 

 

Et bedre og bredere beslutningsgrunnlag

Feilansettelser er dyrt og tidkrevende, og testing gir et bedre og bredere beslutningsgrunnlag. Ved bruk i rekruttering/kandidatevaluering er det viktig å ha gjennomført en stillingsanalyse i forkant basert på hva trengs av kompetanser, og hvilke egenskaper som antas å ha best potensiale for suksess med oppgavene som skal gjøres og teamet en skal være en del av. Testsett settes opp i tråd med dette, for å måle det som viktig – slik et en ikke tester for testens skyld. Brukt i rekruttering/kandidatevaluering gir testing mulighet for å bli enda bedre kjent med kandidatene og dermed få et enda bedre samtalegrunnlag i intervjuene. Det vil også kunne bidra til at ikke kandidatevalueringen gjøres basert på magefølelse – noe vi ubevisst ofte gjør.

 

Opplevelsen for kandidaten

Mange kandidater synes testing kan være skummelt. Men brukt riktig så er ikke testing skummelt. God testbruk handler om at kandidaten har fått vite om testingen på forhånd, hvilket formål det har og på hvilken måte resultatet er tenkt brukt. Det bør alltid gis en individuell tilbakemelding på testene av den som har kjørt testene, hvor skal være rom for å stille spørsmål om både testene, gjennomføring og resultat. Et testresultat vil aldri være noen fasit, men forskning viser at testing brukt riktig gir resultater som kan bidra til større innsikt og utforsking av kandidaters totale kompetanse – og dermed øke treffsikkerheten i å få riktig person på riktig plass. Når testsituasjonen er god for kandidaten vil bruk av testing bidra til at arbeidsgiver oppfattes som en profesjonell aktør – noe som igjen er bra for omdømmet. Husk at enhver kandidat som er i kontakt med en virksomhet i en rekrutteringsprosess er en potensiell ambassadør – uavhengig av om jobben landes eller ei.

 

Behov for bistand?

Ønsker du bistand i prosessen, f. eks med behovskartlegging, utlysningstekst, søknadshåndtering, intervjuer eller kanskje testing? dinHR har lang erfaring i å rekruttere til alle stillingsnivåer, og hjelper deg med det du trenger. Ta kontakt med Kine Aasheim på 91623873 eller kine@dinhr.no. Geografi selvfølgelig ingen hindring, når svært mye kan gjøres online.

Les mer om vår tilnærming til rekruttering her: Rekrutteringsbistand fra dinHR AS

Ønsker du testing?

Dersom du er ny til testing og ønsker å utforske dette nærmere, så kan du også som privatperson bestille et testsett. Ta kontakt med Kine Aasheim på 91623873 eller kine@dinhr.no om dette er noe for deg.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no