Karrierecoaching

Kjenn dine muligheter!

  • Håndtere omstilling
  • Uten jobb – hva nå?
  • Lyst på ny jobb?
  • Jobbvalg – ved flere valg
  • Bygging av karriere?
  • Nyutdannet?
  • Usikker på veien videre?

 

Bli bevisst dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse! Kjenn ditt potensiale og ta det i bruk! Bestill karrierecoaching hos dinHR.

 

Karrierecoaching er både for den med klare ambisjoner og visshet om retning, og for den som ikke er sikker på hva ønsket er. Det er også for den som opplever å stå fast, eller på stedet hvil, og ønsker å komme videre. Med å kjenne sine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse er det enklere å ta karrierevalg og være bevisst egen karriereutvikling.

 

Individuell karrierecoaching er høyaktuelt for bedrifter i omstilling, eller bedrifter som har ansatte som nedbemannes, eller av andre årsaker må slutte i jobben sin.

 

For å bedre sette personer i stand til å håndtere veien videre på best mulig måte, kan karrierecoaching med fordel gis ansatte på arbeidsplassen som en del av å håndtere omstilling, men også som en del av en sluttpakke. Karriereveiledning bevisstgjør veisøker i sine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse. Er du privatperson, les mer her.

 

Omfang er 2 til 8 timer, men dette er individuelt. Første samtale er alltid en dobbeltime.

 

Karrierecoaching kan gjennomføres i dinHR sine lokaler/annet egnet sted, eller som eCoaching via Skype.

 

I tillegg til en coachende tilnærming benytter vi oss av Structured Career Interview (SCI). Dette er en strukturert intervjumal, altså et samtaleverktøy. Vi bruker også Work Interest Explorer (WIE) – et nettbasert verktøy for interessekartlegging, samt Cut-e testverktøyet ‘views’ for kartlegging av verdier, motivasjon og interesser.

 

Karrierecoach er underlagt taushetsplikt.

 

Karrierecoaching utenom arbeidstid etter avtale.

Priser:

  • Første samtale (inntil 1,5 timer): Kr 2000,-*
  • Oppfølgende samtale á 45 min: Kr 900,-* (vil vanligvis være hensiktmessig med dobbeltime – vurderes etter behov)

 

WIE interessekartlegging til bruk i karriereveiledning: Kr 300,-*
Cut-e testing (evne / personlighet / verdier) i karriereveiledning: Kr 800,-*

 

* Priser er eksklusive merverdiavgift.

 

Bestill time:
post@dinhr.no
telefon 48 50 88 88

 

Brosjyre i PDF finner du her: 

Se flere produkter fra dinHR:
HR RESSURS

HR PARTNER

KARRIERECOACHING

HR FOR HIRE

COACHING

KURS

TESTING - CUT-E

PRODUKTARK