dinHR tilbyr personlighets- og evnetester

dinHR tilbyr personlighets- og evnetester

dinHR leverer personlighets- og evnetester fra Cut-e. Dette er nettbaserte tester blant annet til bruk i medarbeiderutvikling, ‘rett person på rett plass’ og i rekrutteringsprosesser generelt. Testing er svært nyttig i å avdekke områder en under samtale kan ta utgangspunkt i for mer utdyping. dinHR bruker testing av personer utelukkende som et supplement til samtalen – testene skal ikke oppfattes som en fasit. Vi vil primært levere personlighetstest, evne og ferdighetstest og analyse av verdier, motivasjon og interesser, men Cut-e har også tester for 360° kartleggingsundersøkelser, samt verktøy for kartlegging og utvikling av effektive ledergrupper mm. Les mer her om Cut-es muligheter.

Personlighetstester (shapes)
Varige konkurransefortrinn kan bare oppnås gjennom mennesker. Derfor er det avgjørende å alltid ha de beste medarbeiderne, på riktig sted, til riktig tid.

  • Hvordan identifiserer du de beste jobbsøkerne?
  • Hvilke personlighetstrekk er av avgjørende betydning for en bestemt stilling?
  • Hvordan kan jeg raskt og effektivt gjenkjenne de kandidatene som vil fungere best i min organisasjon?

cut-e sine tester hjelper deg med å kartlegge personlighetstrekk som er av avgjørende betydning for dine beslutninger i seleksjons- og utviklingsprosesser.

Evne- og ferdighetstester (scales)
Forskning gjennom mange år har vist at evnetester er nyttige når man ønsker å predikere kandidaters fremtidige jobbsuksess. Det finnes knapt noe annet verktøy som gir så god støtte i rekrutteringsprosesser som evnetester, og som samtidig er lite kostbart og tidkrevende å bruke.

Verdier, motivasjon og interesser (views)
Personlige verdier, holdninger og interesser er viktige faktorer for en persons langsiktige karrierepotensial og arbeidskapasitet.

views er et adaptivt spørreskjema som måler jobbrelaterte verdier, motivasjon og interesser på individnivå. views bruker adalloc™ adaptiv måleteknologi utviklet av cut-e. Denne teknologien gjør det mulig å utforme en avansert og pålitelig verdiprofil ut fra et meget kort spørreskjema.

Med sin unike måleteknikk er views et ideelt redskap for bruk i karriereveiledning, opplæring og team-utvikling.

Om Cut-e
cut-e er verdensledende innen utvikling og levering av nettbaserte tester og spørreskjemaer til bruk ved rekruttering, seleksjon og utvikling av medarbeidere og ledere.

cut-e tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede (Veritas-sertifiserte) og innovative tester og kartleggingsverktøy.

Pris: kr 2000,- pr kandidat, inkl. tilbakelesing av resultat til kandidaten (1 time)

Ved ønske om å kjøre testing av større gruppe(r) i en virksomhet, ta kontakt for tilbud.

Printervennlig brosjyre i PDF finner du her: dinhr-flyer-testing
For komplett produktoversikt fra dinHR les mer her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no