Markedsundersøkelse! HR tjenester nå også i Vestfold?

Markedsundersøkelse! HR tjenester nå også i Vestfold?

dinHR AS vurderer å tilby sine tjenester i Vestfold. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å avdekke behovet for HR-tjenester i dette området. dinHR har hovedkontor i Arendal, og dekker per i dag begge Agderfylkene.

HR står for Human Resources, og handler om hele ansattlivssyklusen fra planleggingen av rekruttering, utvikling av medarbeiderressursene og avvikling. Målet med tjenesten er å bistå ledere i å være en enda bedre leder via rådgivning/lederstøtte og supporttjenester.

Behovet kan være fast definert med  f. eks én dag i uka, et rammetimetall til disposisjon og/eller prosjektbasert tjeneste. Bistanden kan ytes både på bedriftens lokasjon og pr mail, telefon og Skype for business. Geografi er dermed ikke avgjørende for å kunne nyttiggjøre deg av tjenestene.

Undersøkelsen er rettet mot ledere med personalansvar.

 

Takk for at du tar deg tid til å besvare! Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder, Kine Aasheim på kine@dinhr.no eller på 91623873.

 

Behov for riktig bistand til riktig tid?

Vil du vite mer om hvordan dinHR kan bistå deg i HR arbeidet les her.
Vil du vite mer om hvilke tjenester dinHR kan bidra med les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no