Digitalisering som (HR) fortrinn

Digitalisering som (HR) fortrinn

Skap deg et fortrinn med digitalisering! Digitale virksomheter preges av hastighet, er mer fleksible og distribuerte, og har en annerledes kultur og tenkesett enn tradisjonelle virksomheter, kommer det frem i den globale forskningsstudien som ble gjennomført av MIT Sloan Management Review i samarbeid med Deloitte fra 2018. Den viser også at flere og flere virksomheter nå ser ut til å ta den digitale endringen på alvor og iverksetter endring.

Den digitale revolusjonen, ofte kalt den fjerde industrielle revolusjon, har resultert i en kraftig økning i bruk av teknologi i samfunnet. Vi prøver ennå å forstå hvor gjennomgripende denne revolusjonen kan påvirke fremtidens arbeidsliv (Digitalisering – en ny vår for kompetanseutvikling, HR Norge).

Det antas at de virksomheter som er best til å ta i bruk og integrere teknologi vil oppnå de beste resultatene av denne transformasjonen (World Economic Forum, 2016).

HR har nå det perfekte tidspunkt til å sette HR teknologi på agendaen, og vise hvordan digitalisering av HR prosesser vil være et sentralt strategisk parameter for virksomheters avgjørende effektivisering og omstillingsdyktighet.

 

Så hvilke prosesser vil det være naturlig å starte med? De HR prosessene vi i dag vet både gir kortsiktig og langsiktig gevinst av å digitalisere er:

Rekrutteringsprosessen

Å tiltrekke seg den rette kandidaten og få vedkommende til å takke ja handler om at prosessen oppfattes profesjonelt gjennomført og at bedriften er fremstilt som en god merkevare. Dette er altså ikke en prosess å ta lett på, og som alle vet; å ansette feil er tidkrevende, dyrt og kan få konsekvenser for nåværende ansattgruppe. Å ha systemstøtte i form av profesjonelt søknadsverktøy til alle digitale flater, muligheter for å søke med Linkedinprofil, standardiserte gjennomarbeidede maler og dokumentasjon av kommunikasjonsflyt er viktig digital støtte i rekrutteringsprosessen

Preboarding og onboardingprosessen

Fra en person har signert arbeidsavtalen til vedkommende faktisk har tiltrådt stillingen er den såkalte preboardingfasen og er en sårbar 3-månedersperiode. Motivasjonen er på topp når kontrakten signeres, og da er det viktig å både beholde og øke denne motivasjonen frem mot oppstart. Dette kan gjøres med en systematisk tilnærming med f. eks e-læring, og dermed starter opplæringen allerede i denne mottakelige fasen. Onboarding handler om at alt er på plass av arbeidsverktøy og tilganger første arbeidsdag, god organisasjonsforståelse, kommunikasjonsflyt, opplæringsplan etc. Alt som er med på en profesjonell oppstart som gjør at den nyansatte fortsetter å være fornøyd med valget som ble gjort og raskt kommer inn i verdiskapende arbeid. For HR dokumentasjonen handler det om å ha en god og kvalitetssikret opplæringsplan med automatiske varsler ved manglende måloppnåelse.

Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er for mange den eneste dokumenterte samtalen som bedrifter gjennomfører i løpet av et år (- hvis den gjennomføres da…), og er et viktig verktøy i medarbeideroppfølgingen hvis den gjennomføres enkelt og oppleves relevant. Likevel bruker de aller fleste bedrifter word og manuelle prosesser for denne dokumentasjonen. Med å digitalisere prosessen vil alle enkelt kunne forberede seg, leder (og HR) vet hele tiden status over gjennomføring, varsler kommer hvis frister overgås, og dokumentering og signering gjøres direkte i systemet.

Her kan du lese: Skap verdi av medarbeidersamtalen.

Kompetansestyring

Hvilken HR person ønsker ikke å vite hvilken kompetanse som er tilgjengelig til en hver tid, og i samme verktøy kunne sette opp forventet behov om 2 eller kanskje 5 år og utarbeide en gapanalyse som danner grunnlag for rekrutteringsstrategien den kommende tiden? Og da snakker jeg ikke om en CV base. Her snakkes det om kompetanseheving satt i system, og kompetansestyring som strategisk verktøy på alle nivåer. Dette finnes det gode systemer for på markedet.

 

De virksomhetene som har digitalisert disse HR prosessene har umiddelbart etter implementering erfart gevinster i form av bedre medarbeideroppfølging (og dermed bedre omdømmebygging), mer og riktigere bruk av ledertid og bedre datagrunnlag for å drive god og strategisk HR. Er dette noe du kan tenke deg å oppnå i din bedrift?

 

dinHR har inngått et partnerskap med kompetansemiljøet HRM Kompetanse, og vi vil dermed fremover kunne bidra til digitalisering av HR prosesser i både små og store virksomheter. I HRM Kompetanse har vi i fellesskap svært høy teknisk kompetanse hånd i hånd med HR kompetanse, og vi er systemuavhengig, slik at vi alltid vil bistå i å finne system(ene) som passer til akkurat din drift og virksomhet. Vi er rådgivere helt fra kartleggingsprosessen, gjennom utarbeidelse av eventuelt konkurransegrunnlag for anbud til selve implementeringen. Nysgjerrig? Ta kontakt med Kine Aasheim på 91623873, og vi setter gjerne sammen det optimale teamet for akkurat din virksomhet for å fortelle hva vi kan bidra med.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no