HR språket omgjort til ‘Hvermansen-språket’

HR språket omgjort til ‘Hvermansen-språket’

Å etablere bedrift og få den opp i lønnsom drift har flere likhetstrekk med oss menneskers utviklingstrinn. Og nå når dinHR går inn i sitt 4. år, så er krabbefasen tilbakelagt, beina står støtt, og det er ikke lenger ustø gange, men målrettet lett jogg i hverdagen. Pulsen er passe høy, og det er fryd og glede over å lære enda mer hver eneste dag. Målet med etableringen var å lage en gøy jobb med å gjøre HR-kompetanse tilgjengelig for alle. Tilgjengelig også for bedrifter som ikke har behov for en fulltids HR ressurs, gjennom å tilby både timebaserte HR tjenester og fullstendig ivaretakelse av HR oppgavene f. eks med 1 dag i uka.

 

dinHR – HR gjort enkelt og forståelig

 

HR er et begrep de fleste har hørt om, men som mange likevel ikke helt vet hva er. HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler det om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte. Fordi HR språket for mange kan fremstå som et stammespråk, sterkt krydret med engelske ord, så har det viktigste målet vært å få HR «ut til folket» gjennom å gjøre HR enkelt og forståelig. Ved å gjøre HR enkelt og forståelig har jeg tro på at verdien av HR-fokus tilgjengeliggjøres for langt flere.

HR står for Human Resources, og Google oversetter dette direkte til nettopp menneskelige ressurser. Fra tidligere har en gjerne kjennskap til personalavdelingen som en adminstrativ håndterer av det som har med ansettelsforholdet å gjøre. Det noe mer moderne begrepet HR omhandler i større grad fokus på endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene.

 

I dinHRs tre første leveår har leveransene vært helt i tråd med målet:

 • Lederstøtte, primært i medarbeideroppfølging (hva er lurt og riktig å gjøre når og på hvilken måte)
 • Rekruttering fra A til Å
 • Nedbemanningsprosesser fra A til Å
 • God og riktig avslutning av arbeidsforhold
 • Bistand i prosesser hvor ansatte ikke leverer som forventet
 • Omstilling
 • Omstillingsprogram og karriererådgivningsløp for ansatte som må slutte i jobben sin, både individuelt og i gruppe
 • Sykfraværsoppfølging
 • Utarbeidelse av malverk
 • Malverk, prosess og opplæring i medarbeidersamtalen (på en måte som gir både bedrift, leder og ansatte verdi)
 • Planlegging, oppsett og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Implementering av HR system
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Coaching av medarbeidere og ledere
 • Åpne og bedriftsinterne kurs: Ny i lederrollen, Hverdagsledelse, Ny karrierevei – for bedrifter og mennesker i omstilling, Klok og effektiv kommunikasjon

 

I noen bedrifter er dinHR kun inne prosjekt- og oppgavebasert, mens i andre er oppdraget å være bedrifters HR partner gjennom ivareta alle HR relaterte oppgaver – og per i dag er dette bedrifter fra 5 ansatte til 150 ansatte. Det har også vært oppdrag hvor dinHR supplerer HR avdelinger enten på spesifikke kompetanseområder, eller ved kortvarig fravær. Noe gjøres fra dinHRs kontor – gjerne via Skype, og noe ute hos kunde. Geografi er med andre ord ingen hindring. Tjenestetilbudet skreddersys etter bedriftens behov.

 

dinHR har etablert både kompetanse- og ressurssamarbeid for å kunne møte kunders behov når behovet er der, og vil raskt kunne skalere opp og ned i tråd med bestilling. HR digitalisering står på mange HR avdelingers agenda i disse tider. For å styrke leveransemulighetene på dette området har dinHR inngått et strategisk partnersamarbeid med HRM kompetanse. Dette er et systemuavhengig kompetansesamarbeid med fokus på kompetansestyring og HR digitalisering. Her kan du lese mer om HR digitalisering som fortrinn.

 

Ved inngangen til år 4 benyttes anledningen til å takke kunder og samarbeidspartnere for at dette er verdens beste jobb!

 

Og velkommen til en prat om din bedrifts HR behov! Ta kontakt med Kine Aasheim på epost: kine@dinhr.no eller på tlf: 91623873.

 

Kine Aasheim
kine@dinhr.no