HRmail fra dinHR – nyhetsmail mai 2018

HRmail fra dinHR – nyhetsmail mai 2018

Link til nyhetsmail i nettleser her.
Ønsker du å melde deg på nyhetsmailer fra dinHR? Trykk her.

INNHOLD I NYHETSMAIL MAI 2018

Karriereomstillingsprogram er god personalpolitikk
Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som må slutte i jobben er at veien videre må stakes ut på nytt. Dette er en personlig omstilling som for mange er en krevende fase. Det å ha en karriererådgiver i den personlige omstillingsprosessen det kan være å stå uten jobb kan være avgjørende for hvor raskt en kommer ut i ny jobb.

Les mer her.

Medarbeiderundersøkelser = systematisk HMS-arbeid
En medarbeiderundersøkelse er et effektivt ledelesesverktøy som når og involverer mange. Få tips til planlegging og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Les mer her.

Hva er coaching, og hvilken verdi har det i arbeidslivet?
Coaching er et nyttig verktøy der ansatte har utfordringer med omstillingsevne, ansatte er i konflikt, ledere som ikke er gode ledere og ledere som ønsker å bli enda bedre ledere.

Les mer her.

GDPR-veileder for HR

Skritt for skritt i sykefraværsoppfølging

Kjøreregler for alkohol i arbeidslivet

Kine Aasheim
kine@dinhr.no