ØKT HR FOKUS I 2020?

ØKT HR FOKUS I 2020?

Ønsker du å ta tak i dine HR utfordringer eller jobbe mer med strategisk HR? dinHR kan hjelpe deg – både prosjektbasert oppgave for oppgave eller basert på mer faste avtaler.

Gode ledere skinner, og god praktisk HR og gode HR prosesser bidrar til engasjerte medarbeidere som også leverer mer! Medarbeidere leverer best når lederskapet er tydelig, rammene er avklarte, og forventningene til hva som skal leveres er kommunisert. Tydelige og definerte rammer gjør medarbeideroppfølging enkelt!

dinHR bistår bedrifter i alle HR prosesser (HR = human resources, og handler om ivaretakelse og utvikling av ansattressursene). dinHR kan ivareta HR- og personalfunksjon i sin helhet i det omfanget det er bruk for (f. eks 1 dag i uken, 3 dager i uken etc), eller bistå gjennom en ramme timer som brukes etter behov. Våre svært kompetente rådgivere kan både være tilstede i bedriften, samt rådgi pr telefon og mail. Vi kan også bistå dine nåværende HR ressurser både på kort og lang sikt for å styrke bedrifters leveransekraft innen HR-området.

Vi bistår i dag både små og mellomstore bedrifter som ikke har interne HR ressurser, men også større bedrifter med redusert HR kapasitet eller trenger en faglig sparringspartner.

Vurdere du å ansette en HR ressurs? dinHR kan bistå deg i kartleggingen oppgaver og av hva slags type HR-profil som er riktig for akkurat din virksomhet. Vi kan også dekke stillinger ved fravær.

Områder dinHR kan bistå deg i er:

 • Rådgivning ifht lov- og avtaleverk
 • Lederstøtte, hva bør gjøres når og hvordan
 • Lederutvikling både individuelt og i lederteam
 • Omstilling og nedbemanning
 • Fortløpende personaladministrative oppgaver (ansettelseskontrakter, personalarkiv etc)
 • Ansatte som leverer under forventet
 • Den vanskelig (men nødvendige) samtalen
 • Sykefraværsoppfølging
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Utarbeide skreddersydd mal, plan for gjennomføring og opplæring knyttet til medarbeidersamtaler
 • Kompetansekartlegging og kartlegging av fremtidig kompetansebehov
 • Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Utarbeidelse av HMS-system
 • Tilsyn fra offentlige tilsynsmyndigheter
 • Coaching av ledere for å bli en enda bedre leder
 • Coaching av ansatte (som synes endring kan være vanskelig, relasjonen ansatt/leder eller ansatte/kollega, i konflikt etc)
 • Rekruttering
 • HRM systemer

Våre seneste leveranser: 

HR for hire, management for hire, omstilling og nedbemanning, karriererådgivning, ledertrening og lederutvikling, teamutvikling, oppbygging av HR system, rekruttering, coaching, personalhåndbok, profiltypetesting, kurs i ‘hverdagsledelse’ og ‘klok og effektiv kommunikasjon’, oppsett mal og gjennomføring medarbeidersamtale, oppsett og gjennomføring medarbeiderundersøkelse, fasilitering av den vanskelige samtalen og konflikthåndtering.

Ønsker du en uforpliktende prat om hvilke gevinster dinHR kan bidra til å ta ut i akkurat din virksomhet? Ta kontakt på 91623873 eller kine@dinhr.no.

Om du vil vite mer generelt om gevinstrealiseringen av økt HR fokus, les her.

HR by remote
Er ikke din bedrift geografisk plassert der dinHR er? Ikke fortvil! Det er i dag svært mange prosesser som kan gjennomføres og type rådgivning som kan gis ved hjelp av telefon, mail og Skype (inkl skjermdeling). dinHR er i stand til å gi riktig bistand til riktig tid også utover sørlandets geografi.

Lyst til å bli mer kjent med dinHR? Les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no