Hvordan riktig HR-bistand gir gevinst i din bedrift!

Hvordan riktig HR-bistand gir gevinst i din bedrift!

dinHRs målsetning er «riktig bistand til riktig tid». Og for å vite hva nettopp det er, er det viktig å avdekke hva målet med HR arbeidet er, og utifra det kartlegge det faktiske behovet for bistand og på hvilket tidspunkt.

HR står for Human Resources, og handler om alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og “avvikling” av alle menneskelige ressurser i organisasjoner (Bård Kuvaas, 2009). Altså handler dette om ansattsyklusen til den såkalte humankapitalen. Les gjerne mer om hva dinHR legger i HR her.


Hvem er HR-bistand for?

HR-behovet varierer, både mht størrelse på virksomheten, hvilket fokus HR har, og hva slags HR-kompetanse virksomheten allerede besitter.

Små og mellomstore bedrifter har gjerne hverken behov eller økonomi til å ansette en egen HR ressurs, og dermed er det enten leder, eller en annen, gjerne økonomiansvarlig (gjerne uten å ha HR kompetanse), som ivaretar HR funksjonen. Dette igjen vil kunne medføre at det brukes mye tid på å finne ut av hvordan tilnærme seg de forskjellige prosessene (sykefraværsoppfølging, ansatte som ikke leverer som forventet etc), samtidig som at prosedyrene og rutinene for god medarbeideroppfølging enten ikke fungerer tilfredsstillende eller kanskje heller ikke eksisterer. Men selv bedrifter med egen HR-ressurs kan ha behov for bistand inn i prosedyre- og rutineutvikling, samt ha nytte av en sparringspartner for HR knyttet til tolkning og kloke strategiske grep.


God medarbeideroppfølging krever tydelighet og rammer

Tydelige og nedskrevne rammer gjør medarbeideroppfølging enkelt! Nedfelte HR prosesser avklarer forventning både for leder og ansatt, og legger grunnlaget for å følge opp hva som er over forventning, til forventning og under forventning. For eksempel kan medarbeidersamtalen bli årets viktigste samtale om den gjøres rett. Les mer i artikkelen ‘Skap verdi av medarbeidersamtalen’.


HR partner eller HR for hire

For noen bedrifter er det aktuelt med HR bistand som en del av driften på fast basis. Dette kan være 1 fast dag hver annen uke, 1 dag hver uke, 3 dager i uken – her er det ingen begrensning. Når HR-bistanden er en avtalt fast bistand over tid er virksomhetens behov en HR partner. Da kan HR-funksjonen ivaretas til det fulle med en fast HR-ressurs som både kan innlemmes som en del av virksomheten og i praksis som en del av ansattgruppen (og kanskje også ledergruppen) eller som en underleverandør til f. eks leder, uten at rollen eksplisitt kommuniseres i organisasjonen. I en slik løsning vil f. eks kontraktsskriving, håndtering av personalarkiv, medarbeiderundersøkelser, rådgivning på lov- og avtaleverk, rekruttering, bistand i ‘den vanskelige samtalen’, oppdatering av HR system, generell lederstøtte og ledertrening være en naturlig del av oppgavene. Ved HR for hire leies HR-kompetanse i en kortere eller lengre periode for å dekke opp et fravær eller i arbeidstopper, med leveranser innenfor hele HR området etter behov.


HR-support

For bedriften som har et mer sporadisk behov for HR-bistand er supportavtale riktig tilnærming. Med supportavtale har bedriften tilgang på HR-rådgivning via telefon og mail med en på forhånd avtalt ramme. Hos dinHR AS gir HR basic tilgang på 2 henvendelser for kun kr 590,- pr mnd, og HR medium gir tilgang på inntil 6 henvendelser for kun kr 1190,- pr mnd. HR-support og konsulenttjenester utover rammen i supportavtalen faktureres pr time. Konsulenttjenester kan være bistand i sykefraværsoppfølging, utarbeidelse av personalhåndbok mm. En HR-supportavtale er en geografisk uavhengig tjeneste, så hvor i landet bedriften holder til er uten betydning. En supportavtale er også egnet for å ivareta periodene imellom fastsatt(e) dag(er) knyttet til HR partneravtale. Les mer om HR support her.


Gevinster

  • Medarbeideroppfølging blir enkelt!
  • Tydelig lederskap
  • Mer tid til kjernevirksomheten, og dermed økt inntjening, når HR prosessene ivaretas av riktig kompetanse
  • Lavere turnover/færre som slutter (rekruttering og opplæring av nye er dyrt)
  • Tilgang på riktig kompetanse – en attraktiv arbeidsgiver tiltrekker til seg de gode kandidatene
  • Klar for tilsyn for eksempel når Arbeidstilsynet varsler sin ankomst

Vil din virksomhet ta ut disse gevinstene? Ta kontakt i dag med Kine Aasheim på tlf 91623873 eller på mail kine@dinhr.no, så avtaler vi en uforpliktende prat om ditt HR behov!

HR by remote
Er ikke din bedrift geografisk plassert der dinHR er? Ikke fortvil! Det er svært mange prosesser som kan gjennomføres og type rådgivning som kan gis ved hjelp av telefon, mail og Skype (inkl skjermdeling). dinHR er i stand til å gi riktig bistand til riktig tid også utover sørlandets geografi.

Lyst til å bli mer kjent med dinHR? Les her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no