Utøv fjernledelse – ikke fjern ledelse

Utøv fjernledelse – ikke fjern ledelse

Det er uvant og utfordrende for mange når en arbeidshverdag på samme sted blir til en arbeidshverdag på hvert sitt sted. Og når dette stedet på toppen av det hele er hjemme, gjerne både med barn og den (for noen) bedre halvdel, så kan utfordringen bli i overkant for alle og enhver. Og for deg som leder er behovet for fjernledelse et faktum, om du vil eller ei.

Så hvordan være en god leder i dette? Av alle tilnærminger du velger, ikke fjernled ved å være en fjern leder. Fjern ledelse er for øvrig ikke ledelse… Velg å være en tilstedeværende leder til tross for at denne tilstedeværelsen for noen (enkelte jobber alltid på denne måten) en tid fremover vil se annerledes ut.

 

Snakk med medarbeideren din

Aller først –  som alltid – snakk med dine medarbeidere. Og i disse tider oftere enn ellers. Vi er alle forskjellige, og vi har alle forskjellige behov, og i dagens situasjon, har vi alle også forskjellige jobbrammer, nemlig hjemme.

  • Ta initiativ til en prat om arbeidsvilkår hjemme og vis fleksibilitet. Tør å spørre om hvordan uka planlegges mht ev. unger og ektefelle/samboer. Kanskje kan arbeidsdagen deles opp i flere økter, kanskje kan lørdag og søndag tas i bruk selv om dette ikke er vanlige arbeidsdager osv. Dette kan ta bort den dårlige samvittigheten mange kjenner på for ikke å strekke til på alle områder (mange skal nå være både arbeidstaker, forelder, lærer, sønn/datter etc samtidig)
  • Snakk om gjennomføring av arbeidsdagen og hvilken forventning du som leder har ifht tilgjengelighet, pålogging etc
  • Spør om helse i nær familie – har de noen rundt seg de engster seg for, har noen blitt syke eller har de noen i risikosonen.
  • Tør å spørre om det er andre utenfor som de også har omsorgsoppgaver overfor. Noen kan ha nær familie som har forventning om at din medarbeider skal stille opp
  • Tør også å spørre hvordan hver enkelt har det i dette. Noen synes dette er midt i blinken, noen er nøytrale, noen har store tyngende omsorgsoppgaver, noen er ensomme, noen kjenner mer på psykiske utfordringer som angst og depresjon enn ellers, og noen kjemper med å holde seg rusfri og synes det er langt mer utfordrende i en arbeidshverdag som denne. Spør og lytt! Vær først og fremst et medmeneske! Det som blir snakket om er lettere å både gjøre noe med og leve i! Og tør å be om hjelp om du som leder fanger opp noe som er utover hva som forventes at du som leder skal håndtere alene.

 

Ivareta rutiner

Å ivareta en viss form for struktur i hverdagen er en fordel for de aller fleste av oss – og spesielt når vi lever i en utforutsigbar situasjon. Ha faste møtepunkter gjennom uken.  Vær tydelig på at det er ønskelig med bruk av både lyd og kamera i online møter. Les gjerne mer her for tips om god gjennomføring av online møter.

 

Del informasjon

Etabler gode rutiner for å dele informasjon. Enten det er gjennom det faste morgenmøtet, ukentlig online fellesmøte eller fellesmail med jevn frekvens. Noe av den daglige praten er nå borte, og nye kanaler må dermed etableres. Har du ansatte som er permittert er det viktig at også disse får fortløpende informasjon om status. Intet nytt er også informasjon. I krevende tider blir det fort mye fokus på alt som er utfordrende og vanskelig. Husk å også trekke frem det som fungerer – altså hva som ikke er i endring. Glem ikke å snakke med folka dine! Både de som er på jobb, og de som ikke er det (permittert, sykmeldt, permisjon etc).

 

Kultur bygges også i distribuerte organisasjoner

God informasjon i krevende tider bygger kultur. Det å sette kurs i vrient farvann, og være en tydelig og tilstedeværende leder bygger kultur. Det å skape engasjement og fellesskap bygger kultur (ha kaffepraten på Teams eller Zoom, lag en Kahoot med spørsmål om hva du ikke visste om din kollega, og be alle bidra med ett spørsmål og svaralternativer hver, gi en medarbeider ukens oppgave med å ha ‘sosialt ansvar’ for gruppen – og definer innhold i dette). Mulighetene er uante, vær kreativ 🙂

 

Be om hjelp

Om du som leder synes dette er utfordrende, eller om du har ansatte som synes dagens situasjon er ekstra utfordrende, om det er utrygghet for fremtiden, engstelse for å bli syk, utfordringer med  å jobbe hjemme etc, bruk ressursene du har tilgjengelig som intern HR eller bedriftshelsetjeneste.

 

dinHR kan også brukes som ekstern sparringspartner og coach. Ta i såfall kontakt med Kine Aasheim på mail kine@dinhr.no eller på tlf 91623873. dinHR bistår selvfølgelig også i andre HR relaterte prosesser. Du kan lese mer om leveranser her.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no