Vær god på HR og ledelse nå også. dinHR hjelper deg!

Vær god på HR og ledelse nå også. dinHR hjelper deg!

Det kan være ekstra utfordrende å være leder og HR i disse dager. dinHR kan bistå i arbeidshverdagen din både som sparringspartner og faktisk utfører av HR oppgaver. Med dinHR som HR-partner vil du alltid ha et sted å henvende deg til som kjenner deg og virksomheten din. dinHR kan også være sparringspartner for ansatte som synes arbeidshverdagen er utfordrende om du ønsker det.

dinHR bistår både oppgave for oppgave etter behov, og på mer faste avtaler. Kanskje trenger du en HR ressurs 1 dag i uken, 1 dag i måneden el. Eller kanskje trenger du noen å kunne ringe til når behovet oppstår?

 

dinHR bistår deg gjerne i

 

Les gjerne mer her om mulige leveranser fra dinHR her.

De virksomhetene som velger å eksplisitt kommunisere at det er inngått avtale med en HR partner er også de som organisasjonsmessig får mest utbytte av HR partneravtalen. Det vil alltid oppleves positivt at ledelsen prioriterer folka sine, og dette er en måte å vise det på. Hvordan tilgangen til HR skal være for virksomheten utover ledelsen avtales spesielt.

PS! Husk at medarbeidere skal følges opp også i unntakstilstand!

 

Våre seneste leveranser: 

HR for hire, management for hire, omstilling og nedbemanning, karriererådgivning, ledertrening og lederutvikling, teamutvikling, oppbygging av HR system, rekruttering, coaching, personalhåndbok, profiltypetesting, kurs i ‘hverdagsledelse’ og ‘klok og effektiv kommunikasjon’, oppsett mal og gjennomføring medarbeidersamtale, oppsett og gjennomføring medarbeiderundersøkelse, fasilitering av den vanskelige samtalen og konflikthåndtering.

Ønsker du en uforpliktende prat om hvilke gevinster dinHR kan bidra til å ta ut i akkurat din virksomhet? Ta kontakt på 91623873 eller kine@dinhr.no.

 

Om du vil vite mer generelt om gevinstrealiseringen av økt HR fokus, les her.

 

HR by remote
Er ikke din bedrift geografisk plassert der dinHR er? Ikke fortvil! Det er i dag svært mange prosesser som kan gjennomføres og type rådgivning som kan gis ved hjelp av telefon, mail og Teams, Zoom og Whereby (inkl skjermdeling). dinHR har lang erfaring i jobbe online, og vil kunne bistå både på fag og på tilrettelegging for gode møtearenaer. dinHR er i stand til å gi riktig bistand til riktig tid også utover sørlandets geografi.

Kine Aasheim
kine@dinhr.no