Aktuelt

Ønsker du å ta tak i dine HR utfordringer eller jobbe mer med strategisk HR? dinHR kan hjelpe deg – både prosjektbasert oppgave for oppgave eller basert på mer faste avtaler. Gode ledere skinner, og god praktisk HR og gode HR prosesser bidrar til engasjerte medarbeidere...

Det norske arbeidsmarkedet er tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse, jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer. En forskningsrapport skrevet av Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad undersøker om virksomheters organisering og kultur bidrar til å opprettholde kjønnsskiller,...

dinHR bistår Skarpnes i rekrutteringen av produktansvarlig nye produkter. Skarpnes AS er en solid virksomhet med anerkjente produkter og gode resultater, og tradisjon møter innovasjon når 100-årsjubileumet feires i 2019. Skarpnes har som hovedmål å være Norges ledende leverandør av skråtaksprodukter, og for å styrke vår...

SUPERENKEL FORSKNING PÅ ETT MINUTT! Hvilke HR områder er DU opptatt av for tiden, og hvilke "HR-vinder" blåser vår vei? Hjelp meg gjerne med denne lille kartleggingen med å gi en stemme til hvert av områdene som du er opptatt av i dag. På forhånd tusen...